Tradiční akce Plzeň

4. 5. - 6. 5. 2012

Slavnosti svobody 2012

Oslavy osvobození města Plzně americkou armádou 4. 5. - 6. 5. 2012


Od roku 1990 se v Plzni v měsíci květnu každoročně pořádají oslavy nazvané Slavnosti svobody. Z celého světa přijíždějí lidé, aby společně s obyvateli města, americkými veterány a jejich rodinnými příslušníky oslavili osvobození města. Právě účast veteránů, jejichž každoroční návštěvy bývají plné mnoha emocí, byla donedávna základem připravovaného programu. S postupujícím časem, který plyne od konce války, veteránů postupně ubývá.

Zůstala již jen hrstka těch, kterým ještě slouží zdraví a dokáží i přes svůj pokročilý věk absolvovat náročnou cestu do České republiky. Proto se město Plzeň snaží posunout oslavy osvobození do další roviny, která by zajistila kontinuitu Slavností svobody, zachování tradice a především památky na zásadní momenty naší historie.

Program Slavností svobody je rozdělený do několika částí. Jedná se o pravidelně se opakující akce, např. vzpomínkové akty u památníků II. světové války, konvoj historických vozidel Convoy of Liberty. Druhou částí jsou dílčí projekty jednotlivých klubů vojenské historie, které se snaží každoročně nabídnout nová, zajímavá, pojetí historie spojená s prezentací dobové vojenské techniky, zbraní, vojenských činností. Některé z těchto projektů kontinuálně pokračují.


Podrobné informace na www.slavnostisvobody.cz


Slavnosti svobody 2012