Tradiční akce Plzeň

27. 4. – 3. 5. 2014

27. FILMOVÝ FESTIVAL | 27. DUBNA – 3. KVĚTNA 2014 | MĚŠŤANSKÁ BESEDA

INDUSTRY DAYS | 28. 4. - 30. 4. 2014

Festival Finále Plzeň představuje nezastupitelné místo setkávání domácích a zahraničních tvůrců. Jeho výjimečnost spočívá v pozornosti, kterou věnuje vytvoření pracovního prostředí pro filmové profesionály. Filmový program je v termínu Industry Days doprovázen panelovými diskusemi, případovými studiemi, prezentacemi a workshopy. Speciální program sekce neslouží pouze k networkingu, ale jeho cílem je sestavit náplň, která by pomáhala zkvalitnit vznik českých audiovizuálních děl, ať už se jedná o celovečerní filmy, dokumenty nebo televizní tvorbu. Program je koncipován tak, aby otevřel aktuální otázky domácí a zahraniční kinematografie, připravil podklad pro jejich další řešení a umožnil jednotlivým účastníkům možnost diskuse.

Stejně jako v minulých letech je sekce Industry Days propojena s výběrem filmů v sekci ZOOM, která se letos věnuje Slovinsku. Při příležitosti rozšíření soutěžních sekcí o slovenskou tvorbu, bude tak v rámci Industry Days představena dlouhodobá spolupráce tří národních filmových institucí: Českého filmového centra, Slovenského filmového institutu a Slovinského filmového centra. V programu Industry Days nechybí ani Panel připravovaných projektů pořádaný ve spolupráci s Českým filmovým centrem. Nově nabízíme diskusní panely věnované televizní tvorbě. Mezi další letošní novinky patří také navázání spolupráce s dramaturgickým centrem MIDPOINT.Zdroj informací: www.festivalfinale.cz

Plzeňské Finále