Tradiční akce Plzeň

15. 6. – 19. 6. 2014

30. ročník festivalu Skupova Plzeň | 15. – 19. 6. 2014

  • Divadlo Drak, Hradec Králové. Poslední trik Georgese Méliése.
  • Divadlo Alfa, Plzeň. Čert Tě vem.
  • VOSTO5, Praha. Slzy ošlehaných mužů.
  • Divadlo bratří Formanů. Obludárium.
  • Divaldo loutek,  Ostrava. Šaryk vzpomíná.

Desítky zahraničních divadelníků a odborníků se chystají v termínu od 15. do 19. června do Plzně, aby společně s těmi českými a ostatními zájemci zhlédli letošní nabídku jubilejního 30. ročníku festivalu Skupova Plzeň. Bienále českého profesionálního a loutkového divadla představí třináct soutěžních inscenací, které jsou tím nejlepším, co v uplynulých dvou letech na českých jevištích vzniklo. Návštěvníci budou mít také příležitost srovnat českou a zahraniční produkci díky uvedení mimosoutěžních titulů, například z Velké Británie, Slovinska nebo Portugalska. Program doplní zajímavé české soubory a pět ukázek studentů katedry alternativního a loutkového divadla Divadelní fakulty Akademie múzických umění. Součástí off programu jsou představení Obludárium Divadla bratří Formanů, koncerty i výstavy.

„Jako obvykle nabídka ze strany souborů dvojnásobně přesáhla naše časové a prostorové možnosti. I tak je letošní program určitě nejbohatší a nejpestřejší ze všech dosavadních Skupových Plzní, jak se ostatně na jubilejní ročník sluší. V průběhu přehlídky se představí celkem 26 souborů, skupin a jednotlivců s 28 inscenacemi ve 46 představeních,“ říká dramaturg festivalu Pavel Vašíček.

Centrem „Skupovky“ bude pořádající Divadlo ALFA, s festivalovými inscenacemi se ale potkáte i na řadě dalších míst, například na nádvoří Plzeňského Prazdroje, v Papírně, na „dvorku“ Muzea loutek, v kulturním domě Peklo, na nádraží Jižní Předměstí nebo přímo v ulicích Plzně, U Branky či v Proluce.

Skupova Plzeň je nejstarší profesionální divadelní festival v České republice (respektive v Československu). Poprvé se uskutečnila v r. 1967 jako slavnostní akce k dvojímu výročí Josefa Skupy. Od roku 1970 se stala soutěžní bilanční přehlídkou českého profesionálního loutkářství, která se do roku 1978 konala každoročně. Poté se změnila na bienále. Po roce 1990 se jí kromě statutárních divadel zúčastňují také soukromé skupiny a jednotlivci. K výraznému posunu došlo o dvacet let později, kdy byla 28. Skupova Plzeň koncipována nejen jako soutěžní přehlídka vybraných inscenací českých divadel, ale také jako prezentace českého loutkového divadla pro zahraniční hosty s cílem podpořit export českého loutkářství do světa. Program festivalu se rovněž pokoušel zmapovat stav, v němž se nachází loutkové divadlo zemí Visegrádské 4 a Evropské unie 20 let „poté“. Vzhledem k vývoji divadelnictví a povaze části nabízených inscenací byla charakteristika přehlídky poprvé oficiálně doplněna  o slovo „alternativní“. Skupova Plzeň je tedy festivalem českého profesionálního loutkového a alternativního divadla.