Tradiční akce Plzeň

2. – 24. 3. 2016

SMETANOVSKÉ DNY | 2. – 24. 3. 2016 | PLZEŇ

Smetanovské dny nabízí nevšední zážitky

Staatskapelle Weimar (Foto_Matthias Horn)

Smetanovské dny nabídnou okamžiky smíchu i hlubokého rozjímání, zábavu a poučení Již po šestatřicáté přinese rok 2016 všem milovníkům umění možnost účastnit se kulturního svátku nesoucí jméno významné osobnosti české hudby. Mezinárodní mezioborový festival Smetanovské dny, ověnčený řadou pozoruhodných uměleckých počinů, se za dobu své existence stal významnou kulturní tradicí města Plzně. Také v nadcházejícím ročníku se mohou všichni jeho příznivci těšit na řadu zajímavých událostí a uměleckých setkání. Pořadatelem festivalu je Plzeňská filharmonie spolupracující na tvorbě programu s  institucemi regionální i celorepublikové působnosti.

Pietní akt u pomníku Bedřicha Smetany připomene narození významného českého skladatele i jeho hluboký vztah k našemu městu. Samotnému zahájení festivalu 2. března 2016 bude opět předcházet masopustní průvod s lidovou veselicí v režii plzeňského souboru Mladina. V rámci tradičně široké dramaturgie festivalu se centrální osou stane motto Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě, jež bude i tématem mezioborového sympózia tentokrát pořádaného Ústavem pro českou literaturu Akademie věd České republiky a Národní galerií v Praze ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni a Západočeskou galerií v Plzni.

Hudební část otevře vystoupení Rozhlasového symfonického orchestru Lipsko pod vedením Kristjana Järviho. Do bohaté nabídky programů se též promítne jako tematická inspirace připomínka významných skladatelských osobností. V katedrále sv. Bartoloměje zazní velkolepé dílo Petra Ebena na texty Jana Ámose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Plzeňská filharmonie, Kühnův dětský sbor a přední sólisté uvedou koncertní provedení baletu Bohuslava Martinů Špalíček. Milovníky komorní hudby jistě potěší koncerty Dvořákova tria a Panochova kvarteta. Pro ty, kteří dávají přednost žesťovým seskupením, je připraveno vystoupení souboru Czech Brass.

Zajímavá představení chystá i Divadlo Josefa Kajetána Tyla a mladému publiku jsou určeny Miniopery Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka v podání Dětské opery Praha. Tradičně bude poskytnut prostor plzeňským tvůrcům a výkonným umělcům, připraveny jsou hudebně literární pořady, matiné a pořady napříč žánry. Některé projekty připomenou blízký vztah Antonína Dvořáka k našemu městu a jeho významná díla, jež zde byla premiérována. Velkým magnetem pro milovníky pianistického umění se stanou vystoupení finalistů 32. ročníku Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže, jejímž pořadatelem je již tradičně Konzervatoř Plzeň. Závěr festivalu bude patřit 24. března koncertu Severočeské filharmonie Teplice ve spolupráci s Českým filharmonickým sborem Brno pod vedením charismatického dirigenta Charlese Olivieri-Munroea.

Stejně jako v předchozích letech i letos nabízí festival Smetanovské dny pestrost a různorodost, okamžiky smíchu a veselosti i hluboké rozjímání, zábavu i poučení.