× Plzeň 2018 1. 1. – 31. 12. 2018 Smetanovské dny 2. – 23. 3. 2017 Finále Plzeň 20. – 26. 4. 2017 Slavnosti svobody 5. – 8. 5. 2017 Folklorní festival 7. – 11. 6. 2017 Skupova Plzeň bienále Historický víkend 9. – 11. 6. 2017 Divadelní léto 1. – 30. 7. 2017 Živá ulice červenec - srpen 2017 Divadlo 13. – 21. 9. 2017 Slunce ve skle 15. - 16. 9. 2017 Bienále kresby bienále Pilsner Fest 7. 10. 2017 Plzeňské oslavy vzniku republiky 28. 10. 2017 Archiv
Tradiční akce města Plzně

Plzeň 2018

1. 1. – 31. 12. 2018

Kde domov můj

Celoroční plzeňské oslavy 100. výročí založení samostatného československého státu.

Festival světla a Historický víkend ve stylu první republiky, výstava Sto let republiky očima pěti plzeňských generací, 100. výročí narození slavných Plzeňanů - herce Miroslava Horníčka nebo fotografa Viléma Heckela, opera Prodaná nevěsta pod širým nebem na náměstí Republiky. To je jen část z akcí celoročního projektu s názvem Plzeň 2018, který vyvrcholí v říjnu velkolepými třídenními oslavami vzniku republiky, a neomezí se jen na město Plzeň, ale rozšíří se do celého Plzeňského kraje. Při této příležitosti bude vystaven originál hry Fidlovačka, psaný rukou Josefa Kajetána Tyla, s textem české národní hymny. Její počáteční slova „Kde domov můj“ se stala ústředním mottem celého projektu, který se uskuteční ve spolupráci města Plzně a Plzeňského kraje.

Dramaturgie projektu Plzeň 2018 zahrnuje tradiční akce města i zcela nové počiny. První z desítek událostí bude už 19. ledna ples města, který se v prostorách Měšťanské besedy ponese v duchu první republiky. V průběhu celého roku se pak budou střídat výstavy, festivaly, koncerty a další akce, reflektující vznik československého státu. Nostalgický návrat do časů první republiky i dobovou atmosféru si při různých příležitostech budou moci užít Plzeňané i návštěvníci města všech generací.

Město Plzeň Plzeňský kraj

Hlavní akce

Termín Akce Realizátor Místo konání
16. – 17. březen

Festival světla

Festival světla BLIK BLIK už třikrát rozsvítil ulice Plzně. V březnu, kdy ještě trvá zimní čas a počasí umí překvapit, se na neobvyklých místech města setkalo více než 40.000 diváků – obyvatel Plzně i jejích návštěvníků z blízka i z daleka. Prohlídková trasa v roce 2018 bude směřovat od Masarykovy školy přes Slovany k DEPO2015. Samostatně pak budou k vidění instalace v areálu Plzeňského Prazdroje. Festival obsahuje 8 projekcí a 7 světelných instalací a tvůrčí dílny pro děti. Připojí se také k oslavám sta let založení Československa. Na programu festivalu spolupracuje Plzeň 2015, z. ú. s pražským festivalem Signal, festivalem Biela Noc v Košicích a Bratislavě, festivalem Kronach Leuchtet v Německu, Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara, umělci z Čech, Německa, Slovenska, Maďarska nebo Srbska.
Plzeň 2015 z. ú převážně Městský obvod Plzeň 2-Slovany
17. květen – 31. říjen

Výstava Sto let republiky očima pěti generací

Základní linií výstavy bude návaznost na úspěšný projekt z roku 2015 Plzeňské rodinné fotoalbum, kdy se podařilo nasbírat na 4500 fotografií, z nichž vznikly dvě velké výstavy a jedna publikace. Výstava 100 let republiky očima pěti generací tento koncept rozšiřuje a doplňuje dobové rodinné fotografie o předměty každodenní potřeby (nábytek, oblečení, hračky, kola, auta…), a to nejen výstavní, ale hravou a interaktivní formou, typickou pro výstavy v prostoru DEPO2015. Výstava se zaměří na životní styl a design v pěti vybraných obdobích v konfrontaci s prezentací každodenního života obyvatel města prostřednictvím autentických vzpomínek a na pozadí velkých historických a společenských událostí. Výstava neobvykle rozčlení století republiky na 5 období, jejichž jednotícím prvkem jsou zlomové události. Na nich budeme s diváky a přispěvateli hledat podstatu naší identity, vlastností a hodnot. Ať už to je přerod První republiky v Protektorát, zlom z poválečné euforie do komunistické totality, zánik energie Pražského jara v normalizaci, letargie konce 80. let v konfrontaci s překotnými změnami v 90. letech nebo aktuální období, kdy Česká republika hledá sílu pro své evropanství v konfrontaci s národoveckými a nacionálními tendencemi.
Plzeň 2015 z. ú. DEPO2015
8. – 10. červen

Historický víkend ve stylu 1. republiky

Historický víkend pořádá Nadace 700 let města Plzně již od roku 1995. Centrum města ožívá dávnou i nedávnou historií, plzeňskou, českou, nahlédli jsme však i do zámoří. Rok 2018 bude v České republice ve znamení oslav založení naší republiky a tak ani Historický víkend nebude výjimkou. Objevená dávná kronika se zhmotní ve stínu katedrály sv. Bartoloměje a dá nahlédnout do mnohých tajů historie našeho města. Po tři dny bude připraven pestrý program na několika scénách, ožijí také některé z historických budov. Samozřejmostí bude sobotní večerní Vejšlap plzeňských strašidel, který je fenoménem Historických víkendů. Plzeň se dokonce může pochlubit rekordem v počtu strašidel na jednom místě. Je z roku 2009 a sešlo se jich 4402.
Nadace 700 let města Plzně centrum Plzně
15. červen – 14. říjen

Výstava Svéráz aneb Hledání národního stylu

– na vybraných předmětech z oblasti dějin umění, ale i každodenní potřeby představí výstava proces konstituování tzv. „českého národního stylu“
Západočeské muzeum v Plzni Západočeské muzeum v Plzni
20. červen - 16. září

Výstava My usyčíme hada. Rok 1968 a umění v Československu.

Výstava je soustředěna na léta 1966 až 1973, ve kterých je dobře vidět, jak se domácí umění emancipovalo a začalo se sebevědomě zapojovat do mezinárodních struktur umělecké scény. Reaguje nebo předjímá všechna důležitá témata a přístupy – novou geometrii, novou figuraci, konceptuální umění a umění akce. Podobně se uvolnila celá společnost, dobová média svědčí o docela jiném klimatu, než jaký společnost svazoval začátkem 60. let. To se zintenzivnilo zejména poté, co se generálním tajemníkem strany stal Alexandr Dubček – a otevřela se cesta k procesu, které známe jako Pražské jaro. 21. srpen 2968. Málokdo si dokázal představit, že dvacet let po válce, v době míru a „normálního“ života, mohou bez varování, bez jakéhokoli právního potvrzení vojska cizích, byť spřátelených armád vstoupit na území suverénního státu. Průběh invaze známe z dobových fotografií a několika víceméně amatérských filmů. Jako přímá reakce na okupaci vznikla řada výtvarných děl, ale v průběhu druhé poloviny roku 1968 i 1969 se objevila další, která na absurditu okupace a na šok a zklamání reagovala i v abstrahované či symbolistní podobě. Proto představíme různorodou skupinu prací, kterým je společný rok vzniku a jakýsi pocit zastaveného času, zmraženého okamžiku. Forma je vysoce aktuální, je v nich esence šedesátých let, ale obsah se z minuty na minutu proměnil. Ruce Evy Kmentové nebo Jozefa Jankoviče, Opuštěný piedestal nebo Tichá krajina Jiřího Koláře, portrét Franze Kafky Václava Hejny jsou vysoce osobní a intenzivní reflexí nepochopitelné a zdravým rozumem nepřijatelné události. Výstavu uzavře několik děl, které vznikly na prahu začínající normalizace – v jedné skupině jsou přítomny smutek a deziluze, další jsou východiskem k umění 70. let – naznačující jak vlnu emigrace, tak koncepty a performace odehrávající se daleko od oficiálního života. Výstava bude doplněna celou řadou doprovodných programů – dobové filmy, hudba, setkání s pamětníky aj. Zastoupení autoři: Jiří Kolář, Jitka a Květa Válovy, Rudolf Volráb, Václav Boštík, Věra Janoušková, Jiří Načeradský, Eduard Ovčáček, Jan Zrzavý, František Janoušek, Alena Koenigsmarková, Stanislav Bukovský, Stanislav Kolíbal, Eva Kmentová, Ivan Steiger, Vladimír Jiránek a další; dokumentární filmy a fotografie.
Západočeská galerie v Plzni výstavní síň Masné krámy
5. září

Open Air Prodaná nevěsta

Bedřich Smetana napsal Prodanou nevěstu jako lidovou a zábavnou podívanou, která se odehrává právě na Plzeňsku na začátku devatenáctého století. Inscenace v kulisách plzeňského historického náměstí nabízí možnost vytvořit Prodanou nevěstu tak, jak si ji pravděpodobně mohl představovat sám autor. Opera bude uvedena ve verzi z r. 1870, která počítá s kompletně zhudebněnými recitativy a tanci. Měla by být realizována s naprostým respektem k tradici a zcela klasicky, za využití těch nejmodernějších technologií. Je určena pro všechny věkové skupiny. Divákům nabídne mnoho taneční scén, jedno velké defilé komediantů a velké sborové výstupy, na kterých by se mohly podílet i místní folklorní soubory.  
Plzeňský kraj ve spolupráci s DJKT náměstí Republiky
7. září – 4. listopad 2018

Výstava Rok 1918 a umění v Plzni. Československá samostatnost v historii plzeňského uměleckého života 1914–1928

Výstava se pokusí v časovém rozmezí let 1914–1928 zachytit dopad velkých historických událostí na kulturní a umělecký život v Plzni, přičemž osou této sondy je vznik samostatného Československa 28. října 1918. Tato událost byla významným podnětem regionálního uměleckého života. Demokratický étos samostatné republiky vyzýval k emancipaci regionální kultury, kterou centralistický, hierarchizovaný kulturní model monarchie přehlížel. To se projevilo v kulturních iniciativách bezprostředně po roce 1918 ve výtvarném umění mj. vznikem regionálních uměleckých hnutí a jejich výstavní a kulturní osvětovou aktivitou, již motivovala u progresivních spolků a osobností snaha zasadit umělecký život v regionu do celorepublikových souvislostí. V Plzni tento otevřený myšlenkový proud současně narážel na lokální konzervativismus: Plzeň předválečných a těsně poválečných letech se v oblasti výtvarného umění jeví jako město provinciální a myšlenkově zpátečnické. V letech 1919–1926 zde lze současně sledovat zajímavý vývoj při hledání regionální umělecké identity v demokratickém prostoru samostatného státu počínaje vznikem progresivní Umělecké skupiny iniciovaným Janem Konůpkem a konče úspěšnou účastí Sdružení západočeských výtvarných umělců v Plzni na celostátně organizovaném projektu Československé umění na výstavě soudobé kultury v Brně v r. 1928. Tento úspěch – deset let od vzniku Republiky – symbolicky uzavírá časové vymezení výstavy. V epilogu pak bude krátce připomenuta dokumenty, fotografiemi a ilustrativními uměleckými díly likvidace demokratického spolkového života v letech 1948¬–1952. Výstava přiblíží situaci regionálního uměleckého života v souvislostech vzniku samostatného Československého státu prostřednictvím uměleckých děl, plzeňských kulturních časopisů, dokumentů a fotografií spojených s národní kulturou a vznikem republiky. Na historii místních uměleckých spolků, jejich uměleckého a ideového programu, aktivit a vývoje v letech 1919–1928 ukáže význam jejich veřejného působení v životě a kultuře společnosti spjatý se vznikem moderního demokratického Československa. Zastoupení umělci: Antonín Doležal, F. V. Eisenreich, Emil Filla, Josef Hodek, Jan Konůpek, J. D. Krajíček, Bohumil Krs, Adolf Liebscher, Josef Mánes, Josef Mandl, Alois Moravec, Jaroslav Krátký, František Muzika, Václav Patzak, František Pořický, Josef Skupa, Václav Špála, František Šutty, Otokar Walter.
Západočeská galerie v Plzni výstavní síň „13“
5. říjen – leden 2019

Výstava Vilém Heckel 1918 – 1970 – retrospektivní výstava při příležitosti 100 let od narození

Je-li v české fotografii člověk, který se nesmazatelně zapsal svým specifickým dílem do české a světové fotografie, je to právě Vilém Heckel. Jeho bytostná láska k přírodě a sportu mu dala celoživotní téma – hory. Vilém Heckel – fotograf hor, fotograf velehor. Hory se mu staly také osudem. (RNDr. M. Mališová) Narodil se v roce 1918 v Plzni v rodině Adolfa Heckela jeřábníka plzeňské Škodovky, vášnivého turisty a fotografa, který netušil, že svému synovi předurčil životní dráhu. V roce 1936 se Vilém Heckel vyučil v Plzni živnostenským fotografem  - portrétistou a začal pracovat v malých fotografických ateliérech. Po té přešel k průmyslové fotografii ve Zbrojovce Brno a Československé obchodní komory v Praze. Věnoval se také reklamní fotografii, v jeho díle dosud nedoceněné a často neznámé. Fotografoval auta, motocykly, elektro apod. V roce 1949 byl přijat do Svazu československých výtvarných umělců – fotografické sekce. V padesátých letech se začíná aktivně věnovat horolezectví. Absolvuje první výstupy a se svými aparáty zachycuje a objevuje mohutnost  živé přírody, majestát hor a člověka, který fotografiím dává příběh. V roce 1956 odchází ze zaměstnání a stává se volným fotografem. Konečně se může plně a svobodně věnovat horám a cestování, jezdit na  tůry, expedice a výpravy. Vydává první publikaci – Naše hory. V roce 1960 poprvé vystavuje soubor fotografií z Kavkazu v Praze.  V šedesátých letech následují  tituly - Cesty k vrcholům, Království slunce a ledu, Expedice Kavkaz, Hindúkuš, Schody pod vesmír a další. 23. dubna 1970 odjíždí na expedici do Peru, kde se svými kamarády horolezci 31. května umírá v horolezeckém táboře zavalen lavinou bahna a kamení při zemětřesení pod horou Huascarán. Středem zájmu Viléma Heckela nebyly jen hory. Vytvořil celou řadu vynikajících portrétů, zachytil architekturu, atmosféru měst, křivolakých ulic, intimních chvil, okamžiků, struktur krajiny. V Trentu získal nejvyšší ocenění, v soutěži Vitorio Sella za horolezeckou fotografii. Během svého života vydal 10 publikací, z nichž řada byla přeložena. Fotografie Viléma Heckela nadále vycházejí knižně in memoriam, což svědčí o jeho neustálé aktuálnosti. Se svou ženou Miladou a dcerami Evou a Helenou žil v Černošicích u Prahy. Mezi jeho blízké přátele patřili spisovatelé Ota Pavel, Arnošt Lustig, Arnošt Černík; sportovci Emil Zátopek, František Šťastný; scénárista a režisér František Pojdl; horolezci Radan Kuchař, Bohumil Svatoš, Jan Červinka. Cit, technická dokonalost a svědomitost, píle, odvaha a výlučnost, zařadily Viléma Heckela mezi přední české a světové fotografy. (autor: RNDr. Markéta Mališová a Helena Heckelová)
Západočeské muzeum v Plzni Západočeské muzeum v Plzni
26. – 28. říjen

Plzeňské oslavy vzniku republiky

K oslavám vzniku samostatného Československa se Plzeň přihlásila již v roce 2006 speciální jednodenní akcí, která občanům města, ale i jeho návštěvníkům nabídla příležitost podívat se do muzeí, galerií, kulturních zařízení a na historické památky za symbolické vstupné 28 korun nebo zdarma. V podvečer vyvrcholila vzpomínkovým setkáním u Památníku národního osvobození a sochy T. G. Masaryka s následným Průvodem světel až na náměstí Republiky. Od tohoto roku se Plzeňské oslavy vzniku republiky staly každoroční tradiční městskou akcí s hojnou návštěvností, na jejíž organizaci se kromě města, resp. odboru prezentace a marketingu magistrátu podílejí na tři desítky místních subjektů. Stěžejními akcemi dvoudenního programu 27. a 28. října 2018 jsou: a) Vzpomínkový akt u Památníku T. G. Masaryka s odkazem na zásadní momenty vzniku samostatného československého státu za účasti současných významných plzeňských osobností včetně zástupců České obce sokolské, Československé obce legionářské, skautů, policejních i armádních složek a dalších zástupců kulturních a společenských subjektů. b) Průvod světel se speciálními lampiony v barvách trikolory a v připravené trase centrem města bezprostředně naváže na vzpomínkový akt. K průvodu se pěšky i v dobových dopravních prostředcích připojí historické postavy, které byly v Plzni v časech První republiky výraznými osobnostmi politického, kulturního a společenského života. c) Slavnostní setkání na náměstí Republiky vyvrcholí společným zpěvem československé státní hymny a následným ohňostrojem v národních barvách. d) Zpřístupnění rukopisu J. K. Tyla – píseň Kde domov můj v prostorách radnice města Plzně.
OPM MMP + Plzeňský kraj
2. – 23. listopad

Miroslav Horníček – 100. výročí narození

Výstava představí průřez životem a tvorbou tohoto významného plzeňského rodáka (10. 11. 1918 Plzeň – 15. 2. 2003 Liberec), českého herce, spisovatele, dramatika, režiséra, výtvarníka, glosátora a divadelního teoretika. K divadlu se dostal na plzeňské reálce, kde chodil do ochotnického spolku. Krátce po studiích působil jako úředník v plzeňské nemocnici a v roce 1941 přijal angažmá v Městském divadle v Plzni.
OK MMP mázhauz plzeňské radnice
10. listopad Odhalení busty M. Horníčka, pojmenování foyer Malé scény Nového divadla na Foyer Miroslava Horníčka, vernisáž výstavy DJKT foyer Malé scény
10. listopad Vzpomínkový večer na Miroslava Horníčka ve Velkém divadle DJKT Velké divadlo
16. – 18. listopad

Plzeň Design! – přehlídka současného designu

Třetí ročník plzeňské přehlídky současného designu vedle expozic předních českých studií dá opět prostor mladým začínajícím designerům a tvůrcům z Plzeňského kraje a celé České republiky. Vzhledem k významným výročím roku 2018 také nebude chybět regionální nostalgie v předmětech, produktech a designu.
Plzeň 2015 z. ú. DEPO2015

Další akce

Termín Akce Realizátor Místo konání
19. leden

Ples města Plzně ve stylu 1. republiky

OPM + KP MMP Měšťanská beseda
16. únor

Electroswing Plzeň

Plzeň 2015 z. ú KD Peklo
24. únor - 16. září

Výstava Čas a okamžik (v rámci festivalu Smetanovské dny)

Na hmotných, písemných a obrazových materiálech, vztahujících se k městu Plzni, výstava představí přelomové okamžiky českých dějin 19. století a základní národnostní, kulturní a hospodářské koncepty, vedoucí po roce 1918 ke vzniku československé státnosti.
Západočeské muzeum v Plzni Západočeské muzeum v Plzni
27. únor

Multimediální večer

Koncert Plzeňské filharmonie s videoprojekcí – mappingem na téma Únor 1948
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni, Plzeňská filharmonie Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni
1. – 23. březen

Smetanovské dny – hudební festival

Plzeňská filharmonie

Plzeň 2015 z. ú
9. březen

Vyhlášení hudebních cen Žebřík

iReport DEPO2015
16. – 23. březen

Jeden svět – festival dokumentárních filmů o lidských právech

Člověk v tísni
19. – 25. duben

Finále Plzeň – filmový festival

Film Servis Plzeň, s.r.o. Měšťanská beseda
4. – 6. květen

Slavnosti svobody Plzeň

OPM MMP centrum Plzně
19. květen

Plzeňské dvorky

Nadace 700 let města Plzně centrum Plzně
19. – 20. květen

Fresh festival – festival dobrého jídla a pití

OC Plaza Plzeň
25. květen

Plzeňská muzejní noc

plzeňská muzea plzeňská muzea
25. květen

Noc kostelů

Biskupství plzeňské katedrála, kostely
26. květen

Světový pohár v orientačním běhu

26. – 27. květen

Evropský den sousedů

Plzeň 2015 z. ú

Plzeň 2015 z. ú Plzeň
31. květen

Den Plzeňské Madony – oslavy vzniku Diecéze plzeňské

Biskupství plzeňské katedrála sv. Bartoloměje
21. květen - 29. červen

Výstava Vilém Heckel – 100 let od narození

Markéta Formanová Smetanovy sady
1. - 2. červen

DronFest 2018

Správa informačních technologií města Plzně DEPO2015
1. - 22. červen

Výstava 25 let Nadace 700 let města Plzně

Nadace 700 let města Plzněú mázhauz plzeňské radnice
6. – 10. červen

Mezinárodní folklorní festival CIOFF

Plzeňská folklorní scéna, z. s. centrum Plzně
13. – 17. červen

Skupova Plzeň - 33. ročník mezinárodního festivalu loutkového a alternativního divadla

Divadlo Alfa Divadlo Alfa a další prostory
červen

Triatlonový festival Plzeň 2018

16. červen

Oblastní slet Sokolské župy Plzeňské

Sokolská župa Plzeňská Plzeň - Letná
20. červen - 27. červenec

Divadelní léto pod plzeňským nebem

PaNaMo, o. s. centrum Plzně
23. – 24. červen

MČR a MSR v silniční cyklistice

29. červen

Pohádkové náměstí

Biskupství plzeňské náměstí Republiky
16. – 18. červenec

Za dveřmi je … divadlo! – programový blok festivalu Živá ulice

ArtProm ve spolupráci s Kulturním spolkem 3P centrum města
20. – 22. červenec

Skvosty s vůní benzínu

Nadační fond Plzeň sobě, Plzeň 2015, z. ú. DEPO2015
červenec, srpen

Letní barokní fesstival

Plzeň 2015, z. ú., Plzeňský kraj
červenec, srpen

Výstava Plzeňský salón 2018 s podtitulem Republika očima současných výtvarných umělců

DJKT ve spolupráci s Unií výtvarného umění Plzeňského kraje foyer Nové scény
6. – 16. srpen

ME v paralukostřelbě

Plzeň 2015 z. ú
10. – 19. srpen

Živá ulice

ArtProm ve spolupráci s Kulturním spolkem 3P centrum města
20. srpen – 7. září

Výstava Rok 1968 v Plzni

OPM MMP + Archiv mP mázhauz plzeňské radnice
září/říjen

Multimediální koncert na FDU spojený s instalací uvnitř i vně budovy

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni
2. září

Festival polévky

ArtProm
3. – 27. září

Výstava Hvězdy stříbrného plátna a Plzeň

OK MMP Smetanovy sady
7. – 27. září

Výstava Plzeňské divadlo v době první republiky

OK MMP mázhauz plzeňské radnice
12. – 16. září

Mezinárodní festival Divadlo

Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň plzeňské divadelní budovy, DEPO2015
14. – 15. září

Dny vědy a techniky

ZČU v Plzni centrum Plzně
19. – 21. říjen

Treffpunkt – Bavorsko-český festival

Plzeň 2015, z. ú. DEPO2015
27. září – 17. říjen

Výstava k 100. výročí narození generála Miroslava Štandery

OPM + Miroslav Neumann mázhauz plzeňské radnice
1. - 30. říjen

Výstava Osmičky na konci letopočtů v české historii a v dějinách města Plzně

OMP + pan Bukovský Smetanovy sady
6. říjen

Pilsner Fest

Plzeňský Prazdroj, a.s. areál Plzeňského Prazdroje, nám. Republiky
15. říjen – 18. listopad

Můj život s … festival o životě s odlišností

PaNaMo, o. s.
17. říjen – 2. listopad

Výstava Jiří Suchý - grafika

paní Rojtová + H. Fenclová mázhauz plzeňské radnice
28. říjen

Libuše – slavnostní představení k výročí vzniku ČR

DJKT ve spolupráci s Plzeňským krajem Nová scéna
10. – 15. listopad

Juniorfest – mezinárodní filmový festival pro děti a mládež

JUNIORFEST, z. s.
12. – 18. listopad

Plzeň Design! – přehlídka současného designu

Plzeň 2015 z. ú DEPO2015
23. listopad – 14. prosinec

Výstava Kardinál Beran

OMP MMP mázhauz plzeňské radnice
29. listopad – 31. březen 2019

Výstava Za barokem

Plzeň 2015 z. ú DEPO2015
2. prosinec

Rozsvícení vánočního stromu

OPM MMP + OK MMP nám. Republiky
2. prosinec

Eva Urbanová: Galakoncert 2018 v doprovodu Moravského klavírního tria

Dominik Centrum s.r.o. Měšťanská beseda

Kalendárium

Rok 1918


4. leden Na chůzi Českého národního klubu v Plzni se poslanec F. Lukavský vyslovil proti uzavření separátního míru, o kterém se na návrh bolševického Ruska začalo jednat v Brestu Litevském (dnes Brest) již 3. 12. 1917. Čeští politici se obávali oddálení očekávané porážky Rakousko-Uherska. Mezi válkou zbídačeným obyvatelstvem však byl návrh bolševiků na mír bez anexí přijímán s velkými sympatiemi. Lukavského projev otiskl i Český deník a plzeňský okresní hejtman si za tento „nedostatek bdělosti“ vysloužil od místodržitelství ostrou výtku
8. leden Takzvaná tříkrálová deklarace českých říšských a zemských poslanců schválená v Praze 6. ledna, neodříkající se dynastie ani možnosti utvořit spolek „států rakouských“, ale požadující přitom autonomii českých zemí a jejich spojení se Slovenskem, byla nejprve zkonfiskována a tisk místo ní přinesl 8. 1. Jen vybílená místa. Její text ale koloval po Plzni ve strojopisných kopiích a měl živý ohlas mezi protirakousky smýšlející inteligencí. Po jednání říšské rady 22. 1. byl zveřejněn a znepokojil část plzeňských Němců.
19. leden Před plzeňskou radnicí a pak i před okresním hejtmanstvím demonstrovalo proti válce a snížení přídělů mouky asi 15 tisíc škodováckých a jiných zaměstnanců. Jejich deputace přednesla požadavek na uzavření míru, znovuobnovení občanských práv, dále bylo požadováno zvýšení přídělů mouky. Akci zorganizoval radikální důvěrnický sbor Škodovky, který umožnil promluvit také L. Pikovi a G. Habrmanovi. Už den předtím přednesla dělnická deputace na okresním hejtmanství požadavek na rychlé uzavření míru bez anexí, na právo sebeurčení národů a zlepšení aprovizace.
22. leden Na výzvu zemského vedení odborů a sociální demokracie se konala i v Plzni jednodenní generální stávka, spojená s demonstrací na náměstí, kde se sešlo přes 35 tisíc lidí, k nimž promluvili radikální zástupci Němců, Poláků, Chorvatů a Maďarů nasazených ve Škodovce, za československou sociální demokracii mluvil L. Pik. Hlavním požadavkem bylo okamžité ukončení války. Řečníci vyzývali ke spojení dělnictva bez ohledu na národnost, na transparentech se objevily též požadavky na právo sebeurčení národů.
29. leden ro nedostatek mouky a dalších snížení jejích přídělů začala jednodenní stávka v dílnách státních drah. Téhož dne stovka rozhořčených žen demonstrovala před okresním hejtmanstvím, byly však rozehnány. Navečer několik set výrostků vytlouklo okna hotelu Waldek (nejlepší hotel v Plzni, kde se scházeli podnikatelé, kterým válka přinášela zisk, byl pro mnohé nenáviděným symbolem). Dav mládeže táhl pak na náměstí, kde vytloukl a vyraboval některé výlohy, ve 20 hodin již četnictvo a policie obnovily klid. Okresní hejtmanství vyhlásilo zákaz shromažďování, vycházení po 21. Hodině, zákaz pořádání divadelních představení a zábav. Opatření (kromě zákazu shromažďování) byla zrušena 6. února.

Dějiny Plzně v datech od prvních stop osídlení po současnost, 2004

Pro média

Na této stránce nejdete tiskové informace dostupné ve formátu Word a fotografie ve formát JPG ke stažení ve webové kvalitě.