× Smetanovské dny 2. – 23. 3. 2017 Finále Plzeň 20. – 26. 4. 2017 Slavnosti svobody 5. – 8. 5. 2017 Folklorní festival 7. – 11. 6. 2017 Skupova Plzeň bienále Historický víkend 9. – 11. 6. 2017 Divadelní léto 1. – 30. 7. 2017 Živá ulice červenec - srpen 2017 Divadlo 13. – 21. 9. 2017 Slunce ve skle 15. - 16. 9. 2017 Bienále kresby bienále Pilsner Fest 7. 10. 2017 Plzeňské oslavy vzniku republiky 28. 10. 2017 Archiv
Tradiční akce města Plzně

Smetanovské dny

2. – 23. 3. 2017

Smetanovské dny jsou festivalem, jenž za dobu své takřka čtyřicetileté existence získal pevné místo na naší i zahraniční umělecké scéně. Do Plzně přivádí každoročně pozoruhodné interpretační osobnosti a obyvatelům města nabízí nápadité kulturní projekty, pestré zážitky, či zajímavá umělecká setkání.

U zrodu festivalu stála idea mezioborového sympózia sjednoceného společným tématem zaměřeným na různé aspekty života 19. století. Právě mezioborovost činí dodnes ze Smetanovských dnů zcela unikátní počin spojující hudbu, divadlo, výtvarné umění a různé oblasti vědy a kultury. Festival, jenž svým významem dávno přesáhl hranice města, vstupuje v roce 2017 již do 37. roku své existence.

Péči o pořádání Smetanovských dnů převzala od roku 2013 Plzeňská filharmonie spolupracující na tvorbě programu s řadou institucí regionální i celorepublikové působnosti. Těleso s bohatou historií náleží k našim předním orchestrům a je vítaným hostem též na zahraničních pódiích. Své kvality plně osvědčilo též v průběhu roku 2015, kdy výraznou měrou přispělo k  úspěchu řady významných projektů v rámci kulturních akcí Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015.

V roce 2017 bude festival sjednocen mottem Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století, jež se stane také ústředním tématem mezioborového vědeckého sympózia. Na jeho pořádání spolupracuje pravidelně tým odborníků z Ústavu dějin umění Akademie věd ČR, Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze i Archivu města Plzně.

Západočeské muzeum v Plzni se připojí tematicky korespondující výstavou Plzeň ve století světla. Západočeská galerie v Plzni pozve na expozici Světlo, šero a temnoty, jež na vybraných ukázkách předních výtvarných umělců naznačí cesty všeobecné modernizace, které se prolínaly i křížily s vývojem výtvarného umění. Pod názvem Plzeň ve světle osvěty proběhne výstava Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, která přiblíží šíření vzdělanosti mimoškolní cestou: prostřednictvím kulturních akcí, zájmových časopisů, knihoven a rozvoje spolkového hnutí.

Hudební část festivalu obohatí kromě ústředního motta témata vážící se k osobnosti Bedřicha Smetany a připomenuta budou též životní jubilea významných našich či světových skladatelů. Velký prostor v programové skladbě je v letošním roce věnován dílům českých tvůrců klasické a soudobé hudby.

Tradiční prolog s masopustním průvodem a lidovou veselicí v režii plzeňského souboru Mladina představí folklórní tradice Plzeňska představující studnici inspirace mnohých tvůrců minulosti i současnosti. Samotný festival zahájí 2. 3. v den narozenin Bedřicha Smetany odpolední pietní akt u sochy tohoto národního tvůrce a večerní slavnostní koncert v sále Měšťanské besedy. V lákavém programu z děl F. Mendelssohna-Bartholdyho, H. Berlioze a L. van Beethovena se představí Filharmonie Hradec Králové pod vedením Andrease Sebastiana Weisera se sólistkou Annou Haase. Dramaturgicky nápaditě sestavená festivalová nabídka přinese následně řadu hudebních lahůdek.

Pro milovníky vokální hudby je ve spolupráci s Konzervatoří Plzeň přichystáno vystoupení předního sólisty berlínské operní scény Jana Martiníka s pianistou Davidem Marečkem. Mezzosopranistka Jana Kurucová se představí s Plzeňskou filharmonií v programu z děl W. A. Mozarta. Převážně duchovní tvorbě J. Brahmse, A. Dvořáka a J. Temla bude věnován koncert našeho předního barytonisty Romana Janála a Ireny Chřibkové. Ctitelé klavírního umění se již nyní mohou těšit na dvě vystoupení vynikajícího francouzského pianisty Pascala Rogé, oblast komorní hudby reprezentují dvě skvělá tělesa - Sedláčkovo a Stamicovo kvarteto.

Návštěvníci festivalu se mohou dále těšit i na komponované pořady, recitály, či netradiční hudební projekty. Do světa podmanivých španělských melodií, temperamentních tanečních rytmů zavede návštěvníky Večer s Carmen Edity Adlerové. Netradiční zážitky čekají návštěvníky projektu Pacora Trio originálního slovenského houslisty Stana Palúcha, známého svou kreativitou především v oblasti world music a jazzu.

Sympatickým rysem je též tradiční zapojení plzeňských tvůrců a výkonných umělců. Tuto oblast reprezentuje kupříkladu večer Západočeského hudebního centra ve spolupráci se Střediskem západočeských spisovatelů v pořadu Slovo a hudba, jež představí díla české soudobé umělecké scény. V rámci partnerství s Divadlem J. K. Tyla je pro děti zařazena pohádková inscenace Papageno v kouzelném lese dle Wolfganga Amadea Mozarta, všechny věkové kategorie pak jistě potěší uvedení opery Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta.

Pestrou nabídku Smetanovských dnů, přinášející množství dalších zajímavých vystoupení, literárně-vědních přednášek a besed, uzavře 23. března koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Ondreje Lenárda. Program zahrnuje díla B. Smetany, A. Dvořáka a E. Lala, jako sólista se představí houslista mimořádných kvalit Ivan Ženatý.

Program

Hudební část

2. 3. 2017 19:00, Měšťanská beseda Filharmonie Hradec Králové & Anna Hasse (zahajovací koncert)
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Sen noci svatojánské, předehra k Shakespearově hře, op. 21
Hector Berlioz: Letní noci, op. 7 ("les nuits d'été") – cyklus písní pro mezzosoprán a orchestr
Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 7 A dur, op. 92
Anna Haase – mezzosoprán
Andreas Sebastian Weiser – dirigent
Filharmonie Hradec Králové
3. 3. 2017 19:30, Dům hudby Kruh přátel hudby
(v rámci partnerství s Konzervatoří Plzeň)
Jan Martiník – bas
David Mareček – klavír
5. 3. 2017 19:00, Velké divadlo Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta
6. 3. 2017 18:00, KD Peklo Přehlídkový koncert ZUŠ Bedřicha Smetany
8. 3. 2017 19:00, Dům hudby Sedláčkovo kvarteto
Bedřich Smetana: Vzpomínka na Plzeň (úprava pro smyčcové kvarteto)
Rafael Kubelík: Smyčcový kvartet č. 5
Bedřich Smetana: Skočná, z opery Prodaná nevěsta (úprava pro smyčcové kvarteto)
Rafael Kubelík: Smyčcový kvartet č. 2
Michal Sedláček – housle
Jan Maceček – housle
Vít Kubík – viola
Karel Chudý – violoncello
9. 3. 2017 19:00, Měšťanská beseda Jana Kurucová & Martin Leginus
Mozartovy árie
Jana Kurucová – mezzosoprán
Martin Leginus – dirigent
Plzeňská filharmonie
10. 3. 2017 19:00, Návštěvnické centrum Plzeňského Prazdroje Španělský večer s Carmen Edita Adlerová – mezzosoprán a hosté
12. 3. 2017 10:30, ČRo S1 Přitočen ke slunci utíká ze stínů
Komponované matiné Konzervatoře Plzeň a další
Blanka Hejtmánková – umělecký přednes
Lenka Bočanová – průvodní slovo
Michaela Augustinová – klavír
14. 3. 2017 19:00, Dům hudby Pascal Rogé – klavírní recitál Pascal Rogé - klavír
15. 3. 2017 19:00, Dům hudby Stamicovo kvarteto
Jan Václav Stamic:  Smyčcový kvartet B dur
Joseph Haydn: Smyčcový kvartet D dur, op. 64, č. 5, "Skřivánčí"
Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet f moll, op. 95
Antonín Dvořák:  Smyčcový kvartet As dur op. 105
Jindřich Pazdera – housle
Josef Kekula – housle
Jan Pěruška – viola
Petr Hejný - violoncello
16. 3. 2017 19:00, Nové divadlo Pascal Rogé – Saint-Saëns: Klavírní koncert č. 5
Camille Saint-Saëns: Samson a Dalila: Bacchanale
Camille Saint-Saëns: Koncert pro klavír a orchestr č. 5 F dur (Egyptský), op. 103
César Franck: Symfonie d moll
Pascal Rogé – klavír
Ronald Zollman – hlavní hostující dirigent
Plzeňská filharmonie
17. 3. 2017 19:00, Plzeňský Prazdroj – Návštěvnické centrum Pacora Trio – Fugit Hora
Unikátní etnojazzové seskupení představí originální zpracování slovenské a balkánské lidové hudby.
Stanko Palúch – houslev Marcel Comendant – cimbál
Róbert Ragan - kontrabas
18. 3. 2017 17:00, Malá scéna Papageno v kouzelném lese dle Wolfganga Amadea Mozarta
Pohádkové představení pro děti
19. 3. 2017 10:30, Dům hudby Pavla Tesařová
Matiné vítězky XX. ročníku Akademie Václava Hudečka v Luhačovicích
Pavla Tesařová - housle
20. 3. 2017 19:00, ČRo S1 Slovo a hudba
Večer Západočeského hudebního centra ve spolupráci se Střediskem západočeských spisovatelů
Sojkovo kvarteto Alena Tichá - cembalo
22. 3. 2017 19:00, kostel sv. Jana Nepomuckého Světlo a naděje slavných skladatelů Irena Chřibková – varhany
Roman Janál – baryton
3. 3. 2017 19:00, Měšťanská beseda Symfonický orchestr Českého rozhlasu & Ivan Ženatý (závěrečný koncert)
Bedřich Smetana: Slavnostní předehra C dur
Édouard Lalo: Španělská symfonie pro housle a orchestr, op. 21
Antonín Dvořák: Symfonie č. 8 G dur, op. 88
Ivan Ženatý – housle
Ondrej Lenárd – dirigent
Symfonický orchestr Českého rozhlasu

Sympózium

23. - 25. 2. 2017 Západočeské muzeum v Plzni 37. mezioborové plzeňské sympozium k problematice 19. století Mezioborové sympozium s hlavním tématem Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století.

Výstavy

25. 2. – 4. 6. 2017
vernisáž: 24. 2. 2017
Západočeské muzeum v Plzni Plzeň ve století světla Výstava k tématu 37. mezioborového plzeňského sympozia
23. 2. – 21. 5. 2017
vernisáž: 23. 2. 2017
Západočeská galerie v Plzni Světla, šero a temnoty Umění českého 19. století
21. 2. – 21. 5. 2017
vernisáž: 21. 2. 2017
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Plzeň ve světle osvěty Výstava mapuje silný demokratizační lidovýchovný proud v české společnosti 19. a počátku 20. století.

Doporovodný program

25. 2. 2017 16:00, U Brank Masopust, masopust, jen mě holka nevopusť! Pořádá Plzeňský lidový soubor Mladina
2. 3. 2017 15:00, Kopeckého sady Pietní akt u pomníků Bedřicha Smetany a Josefa Františka Smetany
3. 3. 2017 18:00, restaurace – galerie Artamo Autorské čtení Eugena Brikciuse Eugen Brikcius
Petra Arnerová – kytara
Milan Arner – klarinet
6. 3. 2017 17:00, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Rukopisy Královedvorský a Zelenohorský v souřadnicích evropského romantického nacionalismu
Prezentace projektu „Dvě století Rukopisů“
Přednáška ve spolupráci s Muzeem jižního Plzeňska v Blovicích
10. – 11. 3. 2017 Západočeské muzeum v Plzni Konference o životě a díle Josefa Františka Smetany Česká astronomická společnost
18. 3. 2017 Moving Station Ve znamení tří deklarací - Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu
Přednášky a promítání filmu Občané s erbem (Vít Olmer, 1966)
Ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů ČR

Vstupenky

Předprodej vstupenek

www.plzenskavstupenka.cz
předprodej vstupenek (vedle Informačního centra města Plzně, nám. Republiky)

Festivalové slevy

50% - držitelé průkazu ZTP a ZTP/P
50% - děti do 15 let
30% - senioři 65+
30% - studenti 16-26 let
30% - abonenti Plzeňské filharmonie

Kontakty

Ředitelka festivalu:

Mgr. Lenka Kavalová

Adresa:

Festival Smetanovské dny
Plzeňská filharmonie, o. p. s.
Náměstí Míru 2363/10, 301 00 Plzeň
Web: www.smetanovskedny.cz

Koordinace festivalu / Asistentka ředitelky & Guest service

Bc. Veronika Korelusová
GSM: (+ 420) 602 255 756
E-mail: info@plzenskafilharmonie.cz

PR & propagace / Press Service & ticketing

Bc. Jakub Truneček
GSM: (+ 420) 602 486 635
E-mail: manager-pr@plzenskafilharmonie.cz

Produkce

Ing. Bc. Pavlína Stoklasová
GSM: (+ 420) 602 222 685
E-mail: produkce@plzenskafilharmonie.cz