× Plzeň 2018 1. 1. – 31. 12. 2018 Smetanovské dny 1. – 22. 3. 2018 Finále Plzeň 19. – 24. 4. 2018 Slavnosti svobody 3. – 6. 5. 2018 Folklorní festival 6. – 10. 6. 2018 Historický víkend 8. – 10. 6. 2018 Skupova Plzeň 13. - 17. 6. 2018 Divadelní léto 1. – 30. 7. 2018 Živá ulice červenec - září 2018 Sportmanie 18. – 26. 8. 2018 Divadlo 12. – 20. 9. 2018 Slunce ve skle 21. - 22. 9. 2018 Bienále kresby bienále Pilsner Fest 6. 10. 2018 Plzeňské oslavy vzniku republiky 27. - 28. 10. 2018 Archiv
☰ menu Tradiční akce města Plzně

Plzeň 2018

1. 1. – 31. 12. 2018

Prodaná nevěsta v Plzni

Plzeň si připomene 50. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa výstavami a vzpomínkovým happeningemm

Obsáhlou výstavu dosud nepublikovaných fotografií, dobových tiskovin a předmětů s názvem Okupace ´68 Plzeň připravil Archiv města Plzně a Západočeské muzeum ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Plzni. Část výstavy bude k vidění v mázhauzu plzeňské radnice, další panely budou umístěny v blízkosti Morového sloupu na náměstí Republiky. Vernisáž se uskuteční v úterý 21. srpna v 16 hodin.

Úvodní panely přibližují události jarních měsíců roku 1968, kdy vznikaly nové spolky s politickými ambicemi. Někdejší zakázané organizace, jako například Junák, se vracely na scénu a regionální média, která se stala nejvýznamnějším stimulantem a oporou takzvaného obrodného procesu v Plzni, otevírala případy perzekučních zásahů z 50. let 20. století. Druhá, nejrozsáhlejší část výstavy, je věnována prvním dnům okupace. „Díky řadě místních fotografů, kteří svoje snímky uložili ve zdejších paměťových institucích, se podařilo do značné míry zdokumentovat průběh obsazování nejvýznamnějších úřadů a institucí ve městě, ale i další události,“ vysvětlil Adam Skála. Součástí výstavy je mimo jiné také uniforma generála Sovětské armády či sovětská vojenská vyznamenání, letáky distribuované okupačními orgány, ale i ty, které naopak okupaci odsuzovaly. Závěrečná část výstavy dokumentuje období počátku takzvané normalizace, kdy na jedné straně stála většina československé společnosti, která stále ještě nerezignovala na snahu o pokračování polednové reformní politiky a jen těžce se smiřovala s okupací, a na straně druhé nejkonzervativnější část členstva Komunistické strany Československa, která za pomoci stále rostoucího počtu pragmatiků prosazovala návrat politických poměrů před leden 1968. Výstava v mázhauzu potrvá do 6. září, venkovní část bude k vidění do 20. září.

Okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy dokumentuje i expozice v prvním patře plzeňské radnice, kterou připravila Územní organizace Vojenského spolku rehabilitovaných Armády České republiky Plzeň. Kromě událostí srpna 1968 připomíná období normalizace včetně v armádě stále utajované akce Norbert a další akce Československé lidové armády z roku 1980 s názvem Krkonoše. Výstava zde potrvá do 31. srpna. Západočeská galerie v Plzni se připojí k připomínce okupace 21. srpna v 17 hodin komentovanou prohlídkou výstavy v Masných krámech s názvem Anatomie skoku do prázdna. Rok 1968 a výtvarné umění v Československu. Představuje umělecká díla a realizace vzniklé jako bezprostřední reakce na násilné potlačení pražského jara vojsky Varšavské smlouvy a na následné období, jímž zmítaly jak snahy udržet otevřenou občanskou společnost, tak vést ji k opětné podřízenosti komunistické straně a Sovětskému svazu. Umělecká díla, která poznamenala invaze i smrt Jana Palacha a Jana Zajíce a nastupující normalizace, jsou zároveň vrcholnými díly sumarizujícími všechnu intenzitu umění šedesátých let i jedinečným svědectvím pohnuté doby. Výstavou provede její autorka Helena Musilová.

Na komentovanou prohlídku naváže v Masných krámech od 18 hodin promítání dobových filmových materiálů, které vznikly v prvních dnech okupace v Plzni a na Klatovsku, komentářem je doprovodí Michal Šašek. Od 19 hodin se bude konat před Masnými krámy vzpomínkový happening k uctění 137 obětí sovětské okupace v režii Jaroslava Bárty, nakladatele a bývalého vedoucího katedry fotografie FAMU. „Navzdory spontánnímu nenásilnému odporu přinesla okupace mnoho nevinných obětí. Bylo zabito nebo na následky zranění zemřelo 137 československých občanů, jejichž jména dodnes nebyla dostatečně připomínána. Za aktivní účasti návštěvníků, formou pokojného happeningu a instalací před Masnými krámy chci připomenout všechny ty, kteří se stali oběťmi sovětské zvůle. Každý může uctít památku obětí napsáním jednoho jména na dlažbu před galerií a položit zapálenou svíčku. Cedulky se jmény a osudy všech obětí, potřeby na psaní i svíčky budou přichystány,“ dodal Jaroslav Bárta. Západočeská galerie nabídne 21. srpna po celý den vstup na aktuální výstavy i všechny doprovodné akce zdarma.


zpět