× Plzeň 2018 1. 1. – 31. 12. 2018 Smetanovské dny 1. – 22. 3. 2018 Finále Plzeň 19. – 24. 4. 2018 Slavnosti svobody 3. – 6. 5. 2018 Folklorní festival 6. – 10. 6. 2018 Historický víkend 8. – 10. 6. 2018 Skupova Plzeň 13. - 17. 6. 2018 Divadelní léto 1. – 30. 7. 2018 Živá ulice červenec - září 2018 Sportmanie 18. – 26. 8. 2018 Divadlo 12. – 20. 9. 2018 Slunce ve skle 21. - 22. 9. 2018 Bienále kresby bienále Pilsner Fest 6. 10. 2018 Plzeňské oslavy vzniku republiky 27. - 28. 10. 2018 Archiv
☰ menu Tradiční akce města Plzně

Plzeň 2018

1. 1. – 31. 12. 2018

Prodaná nevěsta v Plzni

Nová výstava Západočeské galerie v Plzni představuje plzeňský umělecký život po roce 1918

Prostřednictvím osobností, jakými byli Josef Hodek, Jan Konůpek, Bohumil Krs, Bohumil Polan, František Pořický, Josef Skupa a jiní, se v Plzni formovala moderní, otevřená a podnětná umělecká a myšlenková kultura, jež kladla důraz na hodnoty společenské, prostoupené masarykovskými ideály, i rozvoj autentické individuální osobnosti člověka. Vznik Československa představoval pro regionální umělecký život silný podnět. Demokratický étos samostatné republiky vyzýval k emancipaci regionální kultury, kterou centralistický, hierarchizovaný kulturní model monarchie přehlížel. Tak se v Plzni, významném průmyslovém městě, které však bylo umělecky prostředím opožděným a provinciálním, formuje již od roku 1919 spolková podoba výtvarné organizace, která měla napomoci, aby se místní výtvarné umění, jeho autoři a publikum, stali rovnocennou složkou moderní kultury samostatné republiky.

Výstava pojednává téma ve třech kapitolách: Reflexe války, Samostatná republika: výtvarná kultura a společnost 1919–1938 a Myšlenkové klima: Bibliofilia, paedagogica et erotica. Potrvá do začátku ledna příštího roku.


zpět