× Plzeň 2018 1. 1. – 31. 12. 2018 Smetanovské dny 1. – 22. 3. 2018 Finále Plzeň 19. – 24. 4. 2018 Slavnosti svobody 3. – 6. 5. 2018 Folklorní festival 6. – 10. 6. 2018 Historický víkend 8. – 10. 6. 2018 Skupova Plzeň 13. - 17. 6. 2018 Divadelní léto 1. – 30. 7. 2018 Živá ulice červenec - září 2018 Sportmanie 18. – 26. 8. 2018 Divadlo 12. – 20. 9. 2018 Slunce ve skle 21. - 22. 9. 2018 Bienále kresby bienále Pilsner Fest 6. 10. 2018 Plzeňské oslavy vzniku republiky 27. - 28. 10. 2018 Archiv
☰ menu Tradiční akce města Plzně

Plzeň 2018

1. 1. – 31. 12. 2018

Anatomie skoku do prázdna představí umění v Československu kolem roku 1968

Anatomie skoku do prázdna. Rok 1968 a umění v Československ

Výstava „Anatomie skoku do prázdna. Rok 1968 a umění v Československu“, která je k vidění od 20. června do 16. září 2018 v Masných krámech, představí více než 140 děl vzniklých jako reakce na srpnovou invazi v roce 1968. Připravila ji Západočeská galerie v Plzni a návštěvníci uvidí práce Jiřího Koláře, Zbyška Siona, Vladimíra Jarcovjáka nebo Julia Kollera. Absurditu okupace, šok a zklamání ukáží díla Karla Nepraše, Jitky a Květy Válových, Julia Kollera či Mikuláše Medka.

Vystaveny budou také práce reagující na smrt Jana Palacha. Mezi nejznámější patří ty od Olbrama Zoubka a Václava Boštíka nebo pozoruhodné plastiky sochaře Zdeňka Šimka. Závěr výstavy tvoří „Cesta k normalizaci“ ukazující tvůrčí deziluzi, vztek, ale i stažení se do sebe sama, do soukromého světa, což bylo typické pro období sedmdesátých let. Rok 1968 byl rokem kulminace takzvaného obrodného procesu v československé společnosti, tedy snah o její demokratizaci a postupné vyvázání se z vlivu Sovětského svazu. Obdobně je tato doba vyvrcholením emancipace československého umění, které se začalo sebevědomě zapojovat do mezinárodních struktur umělecké scény.

„Výstava se soustřeďuje na léta 1966 až 1973 a v pěti částech ukazuje změny, jimiž si Československo prošlo. Od společnosti, která se začínala chovat jako občanské společenství západního typu, přes společnost šokovanou absurdní invazí vojsk Varšavské smlouvy a o pět měsíců později smrtí Jana Palacha až po společnost rezignovaně přijímající normalizační restrikce,“ upřesňuje rozdělení výstavy její autorka Helena Musilová.

Výstavu doprovodí řada speciálních programů, které představí Pražské jaro a srpen 1968 ve filmu a populární kultuře, zejména hudbě, uskuteční se autorská čtení dobových textů, případně deníkových záznamů a přednášky. Některé aktivity budou směřovány přímo k 21. srpnu.


zpět