× Plzeň 2018 1. 1. – 31. 12. 2018 Smetanovské dny 1. – 22. 3. 2018 Finále Plzeň 19. – 24. 4. 2018 Slavnosti svobody 3. – 6. 5. 2018 Folklorní festival 6. – 10. 6. 2018 Historický víkend 8. – 10. 6. 2018 Skupova Plzeň 13. - 17. 6. 2018 Divadelní léto 1. – 30. 7. 2018 Živá ulice červenec - září 2018 Sportmanie 18. – 26. 8. 2018 Divadlo 12. – 20. 9. 2018 Slunce ve skle 21. - 22. 9. 2018 Bienále kresby bienále Pilsner Fest 6. 10. 2018 Plzeňské oslavy vzniku republiky 27. - 28. 10. 2018 Archiv
☰ menu Tradiční akce města Plzně

Plzeň 2018

1. 1. – 31. 12. 2018

Československý svéráz

Výstava v Národopisném muzeu Plzeňska představí polozapomenuté snahy o nalezení národního stylu

Výstavu „Československý svéráz aneb hledání národního stylu“ připravilo u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa národopisné oddělení Západočeského muzea v Plzni v úzké spolupráci s oddělením uměleckoprůmyslovým. Představí dnes již polozapomenuté snahy o nalezení ryze českého a tradičního národního stylu, který se především ve 20. a 30. letech uplatňoval v drobném dekorativním umění, oblékání či architektuře. Pod označením československý svéráz čerpal tento styl inspiraci v lidovém ornamentu a ve své době představoval jeden z pokusů o ryze národní vymezení vůči německé kultuře.

Ve vztahu k hledání ryze národních, resp. českých a slovenských prvků v soudobé společnosti, se mnozí obraceli k venkovu a venkovské lidové kultuře, která „čisté“ projevy národní kultury mohla jako jediná uchovat. Ze všech fenoménů lidové kultury to byl v prvních desetiletích 20. století právě lidový dekor a jeho uplatnění v soudobé kultuře, který se stal základním znakem československého svérázu. Nejednalo se však o pouhé přejímání lokálních podob venkovského dekoru, ale o hledání ideálních typů lidového ornamentu, přítomného ve všech uměleckých projevech lidové kultury. Vznikla tak celá škála typů tzv. „národního ornamentu“, užívaného jako zdobný prvek architektury, uměleckořemeslných výrobků a zejména užitných či módních textilií. Národní svérázový ornament našel své uplatnění zejména v módní tvorbě – ať již v domácké či sériové. A ačkoliv od svého počátku měl koncept československého svérázu své kritiky, jako výrazný společenský fenomén se udržel až do druhé poloviny 30. let 20. století.

Výstava seznámí s prvopočátky a okolnostmi vzniku svérázu, s nejvýznamnějšími osobnostmi spojenými s jeho prosazováním, poukáže na jednotlivé aspekty československé kultury, ve kterých se nejčastěji uplatňoval, a současně také na pokusy o zpopularizování svérázu přímo v Plzni. K vidění je v sále Národopisného muzea Plzeňska do 14. října.


zpět