× Plzeň 2018 1. 1. – 31. 12. 2018 Smetanovské dny 1. – 22. 3. 2018 Finále Plzeň 19. – 24. 4. 2018 Slavnosti svobody 3. – 6. 5. 2018 Folklorní festival 6. – 10. 6. 2018 Historický víkend 8. – 10. 6. 2018 Skupova Plzeň 13. - 17. 6. 2018 Divadelní léto 1. – 30. 7. 2018 Živá ulice červenec - září 2018 Sportmanie 18. – 26. 8. 2018 Divadlo 12. – 20. 9. 2018 Slunce ve skle 21. - 22. 9. 2018 Bienále kresby bienále Pilsner Fest 6. 10. 2018 Plzeňské oslavy vzniku republiky 27. - 28. 10. 2018 Archiv
☰ menu Tradiční akce města Plzně

Smetanovské dny

1. – 22. 3. 2018

Rok 2018 přinese již po osmatřicáté všem milovníkům hudby, literatury, divadla a výtvarného umění velký kulturní svátek. Smetanovské dny, akce nesoucí název této významné české osobnosti, jsou festivalem, který již zprostředkoval řadu pozoruhodných uměleckých počinů a za dobu své existence se významně zapsal mezi tradice města Plzně.

Jeho pořadatelem je od roku 2013 Plzeňská filharmonie, s níž na dramaturgii částečně spolupracují instituce regionální i celorepublikové působnosti.

Na slavnostní zahájení letošního ročníku se můžete těšit 1. března, ale jako předkrm se Vám již v únoru představí plzeňský lidový soubor Mladina se svou masopustní lidovou veselicí. Pietní akt u pomníku Bedřicha Smetany připomene narození významného českého skladatele i jeho hluboký vztah k našemu městu. V rámci tradičně široké dramaturgie festivalu se centrální osou stane motto „Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století“, jež bude i tématem mezioborového sympózia pořádaného Ústavem pro českou literaturu Akademie věd ČR a Národní galerií v Praze.

Hudební část festivalu otevře v první den festivalu Plzeňská filharmonie pod taktovkou svého šéfdirigenta Tomáše Braunera symbolicky cyklem symfonických básní Má vlast od Bedřicha Smetany.

Plzeňská filharmonie

Na své si ve festivalovém programu přijdou nejen dospělí, ale i děti - ty si první festivalovou neděli budou moci užít tvůrčí dílnu s názvem „Já muzikant“, nebo se inspirovat svými vrstevníky na přehlídkovém koncertě ZUŠ Bedřicha Smetany či prvním sólovým recitálem úspěšné jedenáctileté violoncellistky Petry Meisl.

Festival nabídne mnoho komorních vystoupení, ať už českých umělců (Karolína Janů - soprán, Karel Vrtiška - klavír, Kalliopé Trio Prague) či zahraničních souborů (Jazz Erroll Garner, Les Foiles Francoises). Hned dvakrát rozezní Smetanovské dny také prostory Plzeňského Prazdroje, a to prostřednictvím folklórního souboru Bedrník a koncertem připomínajícím legendu flamenca Paca de Lucíu.

Fanoušci literatury si přijdou na své na akcích konaných v prostorách Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, a to již tradičním autorským čtení Eugena Brikciuse, či na přednášce Martina Hilského, předního překladatele Williama Shakespeara do češtiny.

V roce 2018 bude dále pokračovat tradiční partnerství festivalu s Divadlem J. K. Tyla - do dramaturgie festivalu byla zařazena opera Jana Kubičky “Jakub Jan Ryba”. Se sólisty a herci činohry Divadla J. K.Tyla v Plzni se návštěvníci budou moci setkat také na unikátním představení „Shakespeare (nejen) v opeře“.

Ty z Vás, kteří se nejvíce těší na koncerty s hvězdnými sólisty, určitě uspokojí vystoupení dvou světových umělců, kteří dostanou prostor jak na svém sólovém recitálu, tak i na koncertech s Plzeňskou filharmonií. Prvním z nich je Nikita Boriso-Glebsky, houslový virtuos, sólista Moskevské filharmonie, který provede Koncert pro housle a orchestr č. 2 Sergeje Prokofjeva pod taktovkou Ronalda Zollmana, druhým pak klavírista Alexander Ghindin, jehož koncertem bude, s uvedením Rachmaninovova Koncertu pro piano a orchestr č. 2 C dur, op. 18 či Janáčkovy Sinfonietty, festival 22. března slavnostně završen.

Stejně jako v předchozích letech i letos přináší festival Smetanovské dny pestrý a různorodý program, okamžiky smíchu a veselí, ale i vážnost a ponaučení. Doufáme, že přijmete naši nabídku se zájmem a radostí a že v ní každý z vás najde to, co je jeho srdci nejbližší.

Program

Hudební část

1. 3. 2018 19:00, Měšťanská beseda Bedřich Smetana: Má vlast
Tomáš Brauner - šéfdirigent
Plzeňská filharmonie
4. 3. 2018 10:30, ČRo Plzeň Kruh přátel hudby
JÁ MUZIKANT je interaktivní koncert pro děti ve věku 3 – 10 let. Děti mají možnost si vyzkoušet hru na dětské housle, bubínek, flétnu a další nástroje, spolu s profesionálními hudebníky a za doprovodu moderátorky zpívají, tleskají a učí se různé písničky. Každý workshop je zarámován určitým příběhem, například procházka kouzelným lesem nebo setkání s vánoční vílou. Na každém workshopu se také něco nového naučíme: jak se nazývají jednotlivé nástroje, jak hudba spojuje lidi, rozlišování hudebních forem (sonáta, symfonie apod.)
Cílem dětského workshopu JÁ MUZIKANT je vzbudit v mladém publiku radost z hraní na různé hudební nástroje, které jsou obvykle spojovány s klasickou hudbou, a prostřednictvím jejich aktivní účasti je seznámit s různými hudebními styly.
Známý maďarský hudební pedagog Zoltán Kodály říkával, že hudební výuka v dětském věku má kladný vliv na rozvoj osobnosti, koncentraci nebo koordinaci pohybů. Cílem projektu je také ukázat dětem i rodičům, že hudbě se může věnovat každý, nejen profesionálové nebo výjimečně nadané děti. To se týká nejen samotného hraní. Když jsou děti v kontaktu s hudbou, stávají se pak také lepšími a citlivějšími posluchači a na workshopech jim chceme ukázat, na co se při poslechu soustředit – zasvětíme je do rytmiky či různých hudebních charakterů a naučíme je spojit si hudbu s příběhem a emocemi.
Pavla Švestková - zpěv, moderátorka
Tomáš Vít - speciální host
Nataliia Lisniak - housle
Anna Šimková - viola
Orsolya Bartoš Vági - violoncello
5. 3. 2018 19:00, DH Karolína Janů - soprán & Karel Vrtiška - klavír
Téma: Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století / Existenciální dimenze času. Čas z pohledu aristokrata, sedláka, měšťana, dělníka.

Písňový recitál:

"Sedlák"
Bohuslav Martinů: Písničky na jednu stránku, H. 294
Bedřich Smetana: České tance II, op. 21, č. 8, Obkročák
Leoš Janáček: Moravská lidová poezie v písních

“Dělník”
Benjamin Britten: Kabaretní písně / Cabaret Songs

“Měšťan”
Richard Strauss jr., arr. Adolf Schulz-Evler: Arabeska na téma valčíku Na krásném modrém Dunaji, op. 314
Franz Lehár: Veselá vdova (Die Lustige Witwe) / Merry Widow: Píseň Vilji (Vilja Lied)

“Aristokrat”
Sergej Rachmaninov: Preludium g moll, op. 23, č. 5
Karolína Janů - soprán
Karel Vrtiška - klavír
6. 3. 2017 19:00, DH Jazz Erroll Garner (FR) ZFrancouzské jazzové trio provede jazzové lahůdky v tradičním složení kontrabas - klavír - bicí
7. 3. 2017 19:00, DH/td> Kalliopé Trio Prague
Nejvýznamnějším výročím v roce 2018 je 100 let od založení První republiky. První polovina programu je tedy sestavena ze skladatelů, kteří působili v té době na české hudební scéně, polovina druhá pak ze skladatelů zahraničních, jejichž klavírní tria byla napsána přímo v tomto období.
Česká hudební scéna byla v prvorepublikovém období velmi různorodá. Klasické formy začaly být přehlušovány jazzem a dalšími novými vlivy. Na dané téma se dá i zajímavě hovořit.
Alena Grešlová - klavír
Markéta Vokáčová - housle
Jan Zemen - violoncello
8. 3. 2018 18:00, Návštěvnické centrum Plzeňského Prazdroje, Plzeň Přehlídkový koncert / ZUŠ Bedřicha Smetany
Základní umělecká škola Bedřicha Smetany patří mezi nejstarší školy tohoto typu v České republice. Byla založena v roce 1920 jako Městská hudební škola, od roku 1924 nese v názvu jméno Bedřicha Smetany.
JZUŠ Bedřicha Smetany
9. 3. 2017 17:00 Eugen Brikcius / Autorské čtení
V repertoáru Eugena Brikciuse je krásné, ale i opak krásného. To proto, aby to krásné bylo kontrastně ještě krásnější. Jeho nové útvary jsou zvány postily. Nejsou to minutové romány jako u Petera Altenberga, ale “vteřinové básně v próze”. Mějme je za věčné vteřiny. Jejich hrdinové se většinou narodili v 19. století, aby v následující stoleté vteřině mohli excelovat. Platón říká, že čas je pohnutý obraz věčnosti. Jeho věčná slova platí, i když jde o vteřiny.
Po básních v próze následuje autorský přídavek složený u nově složených básní v poezii.
Eugen Brikcius - autor
10. 3. 2018 19.00, NCPP Foklorní soubor Bedrník
VENKOVSKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA BEDRNÍK byla založena v květnu roku 2008. Nástrojové složení Venkovské dudácké muziky Bedrník, je více než typické pro oblast jižně od Český Budějovic. V každé pravé dudácké muzice nesmějí chybět dudy. Dále je zde možné slyšet štěbetání klarinetu. Nechybí ale ani housle, vozembouch a muziku samozřejmě tvrdí basa. Příležitostně se objevují i zobcové flétny.
Foklorní soubor Bedrník
11. 3. 2018 10.30, DH “… co chvíla” / komponované matiné Konzervatoř Plzeň
Leoš Janáček pro zpěv a klavír
Věra Müllerová - klavírní doprovod
Blanka Hejtmánková - četba textů
Lenka Bočanová - průvodní slovo
vybraní studenti Konzervatoře Plzeň - zpěv
12. 3. 2018 17.00, SVK Martin Hilský / Shakespeare a hudba
Přednáška prof. Martina Hilského o významu Williama Shakespeara připravená speciálně k projektu Shakespeare a hudba - Shakespeare (nejen) v opeře.
Martin Hilský
16. 3. 2017 19:00, DH Shakespeare (nejen) v opeře
Koncert ´Shakespeare (nejen) v opeře´ přibližuje posluchačům, jakým způsobem inspirovalo dílo Williama Shakespeara skladatele a jak ovlivnilo svět hudby. Vzhledem k obrovskému rozsahu daného tématu se zaměřuje především na operu, a to světovou i naši. Důraz klade na odraz Shakespeara v české hudbě.
Pořad chce připomenout současně nejslavnější Shakespearova díla, podle nichž hudební díla vznikala, nebo se komponisté jimi inspirovali. Proto v jeho průběhu zazní přímo i ukázky z dramatikových děl.
Radka Sehnoutková - soprán
Ivana Veberová - soprán
Dalibor Tolaš - baryton
Eli Kalčeva - klavír
Monika Švábová, Pavel Pavlovský - recitace
prof. Ivan Pařík - hudební nastudování, klavír
Mgr. Gabriela Špalková - průvodní slovo
13. 3. 2018 19:00, DH Nikita Boriso-Glebsky - housle & Stanislav Gallin - klavír
Petr Iljič Čajkovskij: Meditace, op. 42/1
Nikolaj Karlovič Medtner - Sonáta pro housle a klavír č. 1
Efrem Zimbalist: Fantazie na téma z opery Zlatý kohoutek (Nikolaj Rimskij-Korsakov)
Efrem Zimbalist: Fantasy on a Theme from the Opera Golden Cockerel by Nikolai Rimsky-Korsakov
César Franck: Sonáta pro housle a klavír A dur
Pablo de Sarasate - Carmen fantazie, op. 25
Nikita Boriso-Glebsky - housle
Stanislav Gallin - klavír
14. 3. 2018 19:00, ČRo Plzeň Když už člověk jednou je… aneb Když jsem kytici vázala
Komponovaný pořad k výročí Miroslava Horníčka

Plzeňský dětský sbor ve spolupráci s Jiřím Hlobilem a Antonínem Kaškou připomene 100. výročí narození vynikajícího herce a navíc plzeňského rodáka Miroslava Horníčka. Ten se mj. po emigraci Jiřího Voskovce stal v roce 1955 na šest let jevištním partnerem Jana Wericha v Divadle ABC a vytvořil s ním několik oblíbených forbín.
V rámci komponovaného pořadu vedle forbín M. Horníčka s J. Werichem zazní kytička nejznámějších skladeb J. Ježka v podání Plzeňského dětského sboru.
Jiří Hlobil, Antonín Kaška - forbíny
Plzeňský dětský sbor
Bedřiška Koželuhová - sbormistryně
Daniela Pytelková - klavírní doprovod
15. 3. 2018 19.00, Měšťanská Beseda Nikita Boriso-Glebsky - housle & Ronald Zollman
Sergej Prokofjev: Předehra na židovská témata, op. 34
Sergej Prokofjev: Koncert pro housle a orchestr č. 2
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Symfonie č. 3 a moll “Skotská”, op. 56
Nikita Boriso-Glebsky - housle
Ronald Zollman - dirigent
Plzeňská filharmonie
16. 3. 2018 19:00, DJKT Miroslav Kubička: Jakub Jan Ryba - Opera
Hra byla uvedena ve světové premiéře k Roku českého divadla v Národním divadle v Praze poprvé 17. března 1983 a dosáhla více než sta repríz. Oblíbená hra, která prošla i dalšími českými jevišti a byla i zfilmována, se stala operní předlohou Kubičkovy opery, která též cituje Rybovu nejoblíbenější skladbu – Českou mši vánoční „Hej, mistře“ z roku 1796, jež se stala nedílnou součástí českých Vánoc. Operu uvedeme ve světové premiéře mimo jiné jako oslavu Jakuba Jana Ryby, který se narodil v Přešticích jižně od Plzně.
Jakub Ryba: Jaroslav Březina, Tomáš Kořínek
Anna, jeho žena: Petra Alvarez Šimková, Ivana Veberová
Kašpar Zachar, rožmitálský farář: Richard Haan, Jiří Kubík
18. 3. 2018 10.30, DH Petra Meisl - violoncello (11 let) - Můj první sólový recitál F. Francoeur: Sonáta E dur (1. Adagio, 2. Allegro)
J. Haydn: Koncert C dur (1. Allegro moderato, 2. Adagio, 3. Presto)
G. Fauré: Elegie, op. 24
D. Popper: Gavota č. 2 D dur / Gavotte No. 2 D major
B. Martinů: Variace na slovenskou lidovou píseň
Petra Meisl - violoncello
Jan Meisl - klavír
Lenka Bočanová - průvodní slovo
18. 3. 2018 15.00, Moving station “Hm... pro děti”, představení pro děti
Tři tátové a jeden kluk Vám kromě veselých písní i předvedou, co dělají na rockových koncertech malíři pokojů, jak se dělá šišatý zvuk nebo co udělá maminka s nočními přízraky. Pomůžou jim v tom i jejich kamarádi básníci František Hrubín, Josef Hiršal, Pavel Šrut a další. A všechny klukoviny, co Vám předvedou, můžete dělat s nimi. Po představení bude následovat dílna pro děti s lektory Dramacentra Johan
Dramacentrum Johan
19. 3. 2018 19.00, ČRo S1, Plzeň „Napříč generacemi soudobý večer Západočeského hudebního centra“
Večer Západočeského hudebního centra ve spolupráci se Střediskem západočeských spisovatelů
(bude upřesněno)
20. 3. 2018 19.00, DH „Alexander Ghindin klavírní recitál“
Fryderyk Chopin: 24 preludií
Claude Debussy: Tři preludia
Sergej Prokofjev: Sonata č. 6
Alexander Ghindin
21. 3. 2018 19.00, DH Les Foiles Françoises Telemann v Paříži
Telemann v Paříži
Georg Philipp Telemann: Nouveaux Quatuors (Nové kvartety): 1er quatuor en ré majeur (První kvartet D dur) (Vivement, Tendrement, Vite, Gayment, Modérément, Vite)
Antoine Forqueray: Suita pro violu da gamba a basso continuo
Georg Philipp Telemann: 2ème quatuor en la mineur (Druhý kvartet a moll) (Prélude, Flatteusement, Légèrement, Un peu vivement, Vite, Coulemment)
Giovanni Pietro Guignon: Sonáta č. IV G dur z První knihy, pro housle a basso continuo (Andante, Allemanda allegro ma poco, Largo Staccato, Allegro molto)
Michel Blavet: Sonáta pro příčnou flétnu a basso continuo
G. Ph. Telemann:
6ème quatuor en mi mineur (Šestý kvartet e moll) (Prélude, Gay, Vite, Gracieusement, Distrait, Modéré
Dramacentrum Johan
22. 3. 2018 19.00, MB, Plzeň Alexander Ghindin – klavír Tomáš Brauner Plzeňská filharmonie
Antonín Dvořák: Můj domov, op. 62
Sergej Rachmaninov: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 c moll, op. 18
Leoš Janáček: Sinfonietta
Alexander Ghindin: klavír
Tomáš Brauner: šéfdirigent
Plzeňská filharmonie

Výstavy

23. 2. – 16. 9. 2018 Západočeské muzeum v Plzni Po práci zábava – rytmus života Plzeňanů v 19. století
V průběhu 19. století se Plzeň měnila z řemeslného města se silným podílem zemědělství na město průmyslové. Zrušení poddanství umožnilo volný pohyb obyvatelstva stěhující se do města za obživou. Osmihodinová pracovní doba byla na našem území uzákoněna až roku 1918. Do té doby byl čas věnovaný zaměstnání různě dlouhý, v zemědělství často od východu do západu slunce. Volný čas byl považován za vzácný statek, na který si obyvatelstvo postupně zvykalo. Výstava představí na základě dobových dokumentů z fondu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje čas pracovních povinností i obvyklé způsoby trávení volného času Plzeňanů ve veřejném prostoru v 19. a na počátku 20. století, kdy se sama Plzeň a její okolí stala žádaným cílem tehdejších výletníků.
Výstava
23. 2. – 6. 5. 2018 Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň „13“ Čas, čas, čas… v umění 19. století
Výstava je pořádána v souvislosti s mezioborovým sympoziem věnovaným české kultuře 19. století, a sice 38. ročníkem s názvem Pochopit vteřinu. Čas v kultuře 19. století. Představuje několik podstatných kapitol této obsáhlé a zásadní problematiky lidského vnímání a zobrazování, které se právě v 19. století radikálně měnilo. Bez nároku na vyčerpání tématu výstava sleduje změny zobrazování alegorie a cyklického vnímání času v monumentálním českém malířství. Ukazuje také stylovou proměnu českého umění v rámci celého století a zároveň proměnu člověka, jedince, v nezvratném koloběhu mládí, dospívání, stáří a smrti. Poslední část výstavy pak klade důraz na zachycení okamžiku, vnímání vteřiny a dějů každodennosti jako je například sledování počasí a atmosférických proměn krajiny. Návštěvníci se setkají s díly českých uměleckých autorit, jakými jsou Josef Mánes, Mikoláš Aleš, Jan Preisler či František Bílek a také s díly nečekanými, méně známými. Výstava vznikla ve spolupráci Západočeské galerie v Plzni s Národní galerií v Praze.
Výstava

38. mezioborové plzeňské sympozium

22. až 24. února 2018 Západočeské muzeum v Plzni “Pochopit vteřinu - Prožívání času v české kultuře 19. století”
Pořádají Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a Národní galerie v Praze ve spolupráci se Západočeským muzeem a Západočeskou galerií v Plzni
Sympózium
Čtvrtek 22. února, DOPOLEDNE Západočeské muzeum v Plzni Jiří Štaif
Čas, prostor a osvojený svět v názorech předbřeznových písmáků mezi kontinuitou a diskontinuitou

Tomáš Dvořák
Rozvoj paleontologie a vnímání historicity času

Václav Smyčka, diskuse
Čas cyklický a lineární, apokalyptický a imperiální, metafyzický a temporalizovaný

Ladislav Futtera
Proroctví v kultuře českého osvícenství a romantismu

David Franta
Aorist a imperfektum jako příznak „minulejšího“ času v českojazyčné beletrii 19. století

Ines Koeltzsch, diskuse
Nostalgie a reflexe času v literatuře o venkovských Židech na přelomu 19. a 20. století
Sympózium
Čtvrtek 22. února, ODPOLEDNE Západočeské muzeum v Plzni Dalibor Tureček
Konceptualizace času v české beletrii 19. století

Zdeněk Hrbata
Čas prchavý, plynoucí, běžící, ničící... K typologii, genealogii a konstrukci obrazů a námětů v období romantismu

Jiří Kudrnáč, diskuse
Čas v poezii Elišky Krásnohorské a Irmy Geisslové

Dagmar Mocná
Čas přírody a čas lidského života v Prostých motivech Jana Nerudy

Karel Kolařík
Jiná doba. Podoby bezčasí Jiřího Karáska ze Lvovic

Ivan Štampach, diskuse
Filozofické pojetí času a věčnosti v 19. století
Sympózium
Pátek 23. února, DOPOLEDNEE Západočeské muzeum v Plzni Marcela Zemanová
„Lernzeit“ versus „Spielzeit“. Vnímání a prožívání času v dětství ve šlechtickém prostředí v první třetině 19. století

Katarína Beňová
Album kresieb zo života rodiny Odescalchi

Jan Pezda, diskuse
Čas, prostor a pohyb v cestovních denících „éry zrychlování“

Marie Fiřtová
„Pojďme se projít po pokoji!“ Fenomén Zimmerreise a prožívání času měšťanem

Markéta Dlábková
Dolce far niente. Nicnedělání jako motiv salonní malby a jeho odraz v ilustrovaných časopisech poslední třetiny 19. století

Milena Lenderová
Čas, práce a zahálka v ženské preskriptivní literatuře a ženských časopisech 19. století

Martin Franc, diskuse
Čas v kuchyni
Sympózium
Pátek 23. února, ODPOLEDNE Západočeské muzeum v Plzni Lenka Řezníková
„Deadline“ a „timing“. Sociální čas a jeho reprezentace ve výkonové společnosti 19. století

Milan Hlavačka
Čas píchacích hodin

Hana Svatošová
Veřejné hodiny

Marie Macková, diskuse
Pracovní doba a úřední hodiny státní správy v Čechách 19. století

Berenika Zemanová Urbanová
„Po dobu solárního roku…“ Čas v divadelní praxi ve druhé polovině 19. století

Jan Kachlík
Lidé, přístroje a manipulace s časem v 19. století

Milan Pospíšil
Struktura operního času aneb Proč Dalibor neutekl

Marta Ottlová – Martin Šochman, diskuse
Zhudebněný čas v opeře
Sympózium
Sobota 24. února, DOPOLEDNE Západočeské muzeum v Plzni Petr Šámal
Grafika 19. století – pohotové, nebo zdlouhavé médium?

Petra Trnková
Fotograf pyrotechnikem. Pionýrská éra zábleskového světla ve fotografii

Petra Kolářová, diskuse
Tělo a pohyb. Zachycení okamžiku ve výtvarném umění přelomu 19. a 20. století

Tomáš Winter
Montáž a čas ve vizuální alegorii

Filip Vostal
Zrychlená vteřina rané modernity

Radim Vondráček, diskuse

Závěrečné shrnutí
Sympózium

Off program

20. 2. 2018 16:00, U Brank Masopust, masopust, jen mě holka nevopusť! Pořádá Plzeňský lidový soubor Mladina
2. 3. 2018 15:00, Smetanovy sady Setkání u pomníku Bedřicha Smetany, Smetanovy sady, Plzeň
Akce pořádaná ve spolupráci s Odborem kultury Magistrátu města Plzeň.

Nejjednodušší a nejrychlejší nákup vstupenek můžete uskutečnit na www.plzenskavstupenka.cz.

Vstupenky

Předprodej vstupenek

Předprodej vstupenek na 38. ročník festivalu Smetanovské dny již začal.

Nejjednodušší a nejrychlejší nákup vstupenek můžete uskutečnit na www.plzenskavstupenka.cz.

Prodejní místa:

Předprodej vstupenek vedle Informačního centra města Plzně, nám. Republiky 41 a prodejní místa portálu Plzeňská vstupenka.

Festivalové slevy

50% - držitelé průkazu ZTP a ZTP/P
50% - děti do 15 let
30% - senioři 65+
30% - studenti 16-26 let
30% - abonenti Plzeňské filharmonie

Slevy se nesčítají.

Doklad opravňující diváka k užití slevy bude požadován i před vstupem do sálu. Festivalové slevy se nevztahují na pořady v Divadle J.K. Tyla, Moving station a na výstavy.

Kontakty

Ředitelka festivalu:

Mgr. Lenka Kavalová

Asistentka ředitelky

Bc. Veronika Korelusová
GSM: (+ 420) 602 255 756
E-mail: info@plzenskafilharmonie.cz

Produkce

Bc. Jakub Truneček
GSM: (+ 420) 602 222 685
E-mail: produkce@plzenskafilharmonie.cz

PR & propagace, Press Service & ticketing

Kristýna Škopová
GSM: (+ 420) 602 486 635
E-mail: manager-pr@plzenskafilharmonie.cz

Ekonom

Ing. Milan Šnajdr
GSM: (+ 420) 607 090 351
E-mail: ekonom@plzenskafilharmonie.cz

Pořadatelem festivalu v letech 2013 - 2018 je na základě rozhodnutí zastupitelstva města Plzně Plzeňská filharmonie, o. p. s.