× Smetanovské dny 28. 2. – 28. 3. 2019 Finále Plzeň 11. – 16. 4. 2019 Slavnosti svobody 3. – 6. 5. 2019 Folklorní festival 5. – 9. 6. 2019 Historický víkend 7. – 9. 6. 2019 Divadelní léto 15. 6. – 25. 7. 2019 Živá ulice 15. 7. - 1. 9. 2019 Sportmanie Plzeň 17. – 25. 8. 2019 Divadlo 11. – 19. 9. 2019 Hrdinové Plzně 7. 9. 2019 Pilsner Fest 5. 10. 2019 Plzeňské oslavy vzniku republiky 28. 10. 2019 Archiv
☰ menu Tradiční akce města Plzně

Hrdinové Plzně

7. 9. 2019

V sobotu 7. 9. 2019 se v kreativní zóně DEPO2015 uskuteční akce Hrdinové Plzně, jde o nový formát Dne s Integrovaným záchranným systémem, který již tradičně pořádá Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení.

Cílem letošního ročníku je ve spolupráci s ostatními magistrátními odbory uspořádat divácky atraktivní akci s bohatým doprovodným programem, která je určená především rodinám s dětmi. Poutavou formou budou veřejnosti představeny všechny složky integrovaného záchranného systému.

Oproti minulým ročníkům se ten letošní uskuteční o víkendu, tak aby akce byla dostupná pro co nejširší veřejnost. Program budou mimo jiné tvořit statické i dynamické ukázky techniky, výcviku základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému. K vidění budou i historické vozy a technika všech složek. Celým dnem provede dětské návštěvníky stezka úkolů, na jejímž konci se také mohou na chvíli stát Hrdiny Plzně.

Hasiči představí chytrá řešení a vývojové novinky, k dispozici bude pro návštěvníky i centrum robotiky. Policie ČR předvede ukázku výcviku policejních psů a jejich zásahu při zadržování pachatelů. Společný zásah u dopravní nehody i se simulací vyprošťování osob z havarovaného vozidla a následným transportem do nemocnice předvedou všechny složky Integrovaného záchranného systému.

Zásah proti agresivnímu davu předvede pořádková jednotka Městské policie Plzeň. Celní správa ukáže v akci služební psy.

Společnou ukázku zásahu při podezření na výskyt vysoce nakažlivé choroby předvede záchranná služba ve spolupráci s hasiči.

Celá akce je navíc propojena se souběžnou interaktivní vzdělávací výstavou „Já, hrdina“, která také v sobotu odstartuje v DEPO2015.

Areál navíc bude propojen i s nábřežím řeky Radbuzy, kde si ti odvážnější mohou vyzkoušet slanění přes řeku.

Návštěvníky celým dnem provedou známí moderátoři Hitrádia FM Plus Jirka Pelnář a Katka Skutková. Příjemným zpestřením budou jistě i vybrané dobroty z oblíbené akce Depo Street Food Market.

Vstup na akci je samozřejmě zdarma!

Program

7. 9. 2019

11:00 - 11:30 ZÁSAH PŘI PODEZŘENÍ NA VYSOCE NAKAŽLIVOU NEMOC - Společná ukázka zásahu při podezření na výskyt vysoce virulentní nákazy
12:00 - 12:20 POLICEJNÍ PSI - Ukázka výcviku služebního psa a jejich společné práce při zadržení pachatelů protiprávních jednání 
13:00 - 13:40 DOPRAVNÍ NEHODA - Společná ukázka při zásahu na dopravní nehodě (DN) - vyproštění zraněných osob, poskytnutí první pomoci, příprava zraněných osob na transport do nemocničního zařízení, zajištění místa DN a následné vyšetření příčin DN
14:00 - 14:30 POLICEJNÍ KONĚ - Služební koně musí zvládnout různé situace, jak se chovat v davu, hluku, provozu a právě tyto situace diváci uvidí
14:30 - 14:50 CHYTRÝ HASIČSKÝ OBLEK - Představení chytrého hasičského obleku a chytré rukavice, samotnými hasiči s komentovaným výkladem ZČU – FEL
15:00 - 15:15  SPOLEČNÁ ZDRAVICE - Primátor a zástupci jednotlivých složek IZS přivítají návštěvníky a poděkují účinkujícím
15:15 – 15:30 VYPROŠŤOVACÍ AUTOMOBIL HZS - Ukázka nového vyprošťovacího automobilu, seznámení s parametry a ukázka zvedání překážky na pozemní komunikaci
15:30 – 15:50 LEZECKÁ SKUPINA HZS + AUTOMOBILOVÝ ŽEBŘÍK - Ukázka činnosti lezecké skupiny, záchrana osoby z AZ 42
16:00 - 16:25 PSI – CELNÍ SPRÁVA - Ukázka výcviku poslušnosti služebních psů, ukázka vyhledávání OPL a tabáku v zavazadlech, vyhledávání OPL na osobách
17:00 - 17:20 ZÁSAH PROTI AGRESIVNÍMU DAVU - Zásah pořádkové jednotky Městské policie Plzeň proti agresivní skupině osob

Změny programu vyhrazeny

Doprovodný program

 • POHYB V ZAKOUŘENÉM PROSTORU
 • PŘEHLÍDKU HISTORICKÝCH VOZIDEL
 • SKÁKACÍ HRAD MĚSTSKÉ POLICIE
 • NAFUKOVACÍ SKLUZAVKU- HASIČSKÉ AUTO
 • LANOVKU – SLANĚNÍ PŘES ŘEKU
 • DRONY – STATICKOU UKÁZKU
 • UKÁZKU POLICEJNÍCH ZBRANÍ, VÝSTROJE A VÝZBROJE
 • VÝCVIKOVÝ MODEL ČLOVĚKA
 • PREZENTACI AED
 • ODCHYTOVÝ VŮZ MĚSTSKÉ POLICIE
 • VOZIDLO ZAJIŠŤUJÍCÍ TÍSŇOVOU PÉČI PRO SENIORY
 • RESPEKTUJ18!
 • VODA POMÁHÁ
 • VĚZEŇSKOU SLUŽBU
 • UKÁZKU HASIČSKÉHO SPORTU
 • HORSKOU SLUŽBU
 • VODNÍ ZÁCHRANNOU SLUŽBU
 • ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Změny programu vyhrazeny