× Smetanovské dny 28. 2. – 28. 3. 2019 Finále Plzeň 11. – 16. 4. 2019 Slavnosti svobody 3. – 6. 5. 2019 Folklorní festival 5. – 9. 6. 2019 Historický víkend 7. – 9. 6. 2019 Divadelní léto 15. 6. – 25. 7. 2019 Živá ulice 15. 7. - 1. 9. 2019 Sportmanie Plzeň 17. – 25. 8. 2019 Divadlo 11. – 19. 9. 2019 Hrdinové Plzně 7. 9. 2019 Pilsner Fest 5. 10. 2019 Plzeňské oslavy vzniku republiky 28. 10. 2019 Archiv
☰ menu Tradiční akce města Plzně

Plzeňské oslavy vzniku republiky

28. 10. 2019

Plzeň si jako každý rok připomene výročí vzniku samostatného československého státu celodenním programem, do kterého se zapojí na tři desítky kulturních nebo sportovních subjektů a také významných firem. Prohlídky budov a zajímavých míst s průvodcem, exkurze, návštěvy zahrad, aktuálních výstav, okružní jízdy historickými vozy veřejné dopravy, festival pouličního jídla, sousedské procházky nebo sportovní aktivity mají společné pojítko, kterým je vstup za symbolických 28 korun nebo zdarma. Akce vyvrcholí ohňostrojem na náměstí Republiky. Ještě předtím vyjde z náměstí T. G. Masaryka Průvod světel, kterému bude předcházet setkání u Památníku národního osvobození.

V Plzni se stalo tradicí, že v den, kdy je pozornost České republiky upřena k výročí vzniku samostatného československého státu, otevírají se dveře historických budov, památek, kulturních zařízení, zahrad, důležitých podniků nebo sportovních center. Zájemci mají možnost navštívit všechna muzea, galerie, obě synagogy, věž katedrály nebo plzeňské kostely. K nim se letos poprvé připojí Korandův sbor, který nabídne prohlídku chrámu s kryptou a představí i nedávno zrekonstruované varhany z roku 1933.

Prostřednictvím komentovaných prohlídek se lidé podívají na radnici, do Měšťanské besedy, Loosových interiérů, do kulturního prostoru Moving Station, Velkého a Nového divadla nebo do Biskupského sálu na plzeňském biskupství. Ukázky s názvem Střípky z historie peněžnictví v Plzni doprovodí zážitkové prohlídky budovy České spořitelny ve Františkánské ulici, kde budou připraveny také pravé české farmářské hody. Zajímavý mix rychlého kvalitního jídla bude možné ochutnat v DEPO2015 při tradiční akci DEPO Street Food Market.

Rozmanitou programovou nabídku doplní sportovní aktivity v podobě volného bruslení v tréninkové hale zimního stadionu, dopoledního plavání v bazénu na Slovanech a Lochotíně, turistického pochodu na rozhlednu Chlum v celkové délce tras 28 kilometrů nebo speciálního programu ve středisku Krašovská Aktivity centrum. V podvečer se bude konat vzpomínkové setkání u Památníku národního osvobození na náměstí T. G. Masaryka. Po něm bude následovat lampionový Průvod světel, který projde trasou po Klatovské třídě na náměstí Republiky, kde celodenní akci ukončí ohňostroj v barvách trikolóry.

Kompletní seznam míst a institucí, které jsou součástí programu Plzeňských oslav vzniku republiky, je k dispozici na webových stránkách města. Rezervaci a prodej vstupenek s omezením počtu maximálně pro pět osob na jedno vybrané místo umožní od 7. října v 9 hodin portál www.plzenskavstupenka.cz a Turistické informační centrum města Plzně na náměstí Republiky 41. U některých subjektů, jako je například Divadlo J. K. Tyla, Pivovarské muzeum a Plzeňské historické podzemí, je nutné si vstupenky pořídit prostřednictvím jejich prodejních webů a předprodejních míst.

Program

Pondělí 28. října 2019

Plzeňská radnice, náměstí Republiky 1 9.00–11.30 prohlídky s průvodcem

max. 20 osob

Vstupné 28 Kč
Měšťanská beseda, Kopeckého sady 13 10.00–14.30 prohlídky s průvodcem

max. 20 osob

Vstupné 28 Kč
Loosovy interiéry– prohlídky s průvodcem 10.00–12.15 Bendova 10
10.00–16.15 Klatovská 19 (pro děti od 12 let)
14.00–16.15 Klatovská 12
Určeno pro děti od 12 let. Objekty nejsou bezbariérové!
Vstupné 28 Kč
Originální prohlídky města Plzně 10.00–15.30 Plzeň za první republiky • Plzeň v bájích a pověstech
(pro rodiny s dětmi)
Sraz před Turistickým informačním centrem, náměstí Republiky 41, max. 25 osob ve skupině..

Prodej vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz a v Turistickém informačním centru od 7. 10. od 9 hod. Vstupenky do Loosových interiérů je možno zakoupit také na www.adolfloosplzen.cz.

Vstupné 28 Kč
Biskupství plzeňské, náměstí Republiky 35 11.00, 14.00 – prohlídky Biskupského sálu, 1. patro
15.00 – prohlídky sálu biskupství, 1. patro
Vstupenky k dispozici v den prohlídek od 10 hod. v průjezdu biskupství. Max. 25 osob ve skupině
Vstupné zdarma
Prohlídky plzeňských kostelů „Krásou milovat“ 10.00–15.00
10.00–13.30
10.00–16.00
10.00–15.00
10.00–15.00
10.00–15.00
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Františkánská 8; komentované prohlídky v 10.00 a 14.00
Kostel sv. Jana Nepomuckého, Soukenická 1; komentované prohlídky v 10.00 a 12.00
Kostel sv. Jiří, ul. Ke Svatému Jiří; komentované prohlídky v 11.00 a 15.00
Kostel Všech svatých, ul. Pod Všemi svatými; komentované prohlídky v 11.00 a 13.00
Kostel Panny Marie Růžencové, Jiráskovo náměstí 30; komentovaná prohlídka v 11.00
Kostel sv. Mikuláše, Mikulášské náměstí
Vstupné zdarma
Velká synagoga, sady Pětatřicátníků 11 9.30–16.30 - každou hodinu komentované prohlídky. max. 50 osob ve skupině
9.30–17.00 - každou půlhodinu prohlídky věží (z bezpečnostních důvodů pouze pro děti od 10 let), max. 20 osob ve skupině
Prodej vstupenek ve Staré synagoze od 7. 10.
Vstup 28 Kč/děti do 140 cm zdarma
Stará synagoga, vnitroblok Smetanovy sady 5 9.30-16.30 každou hodinu prohlídky s průvodcem, individuální vstup na galerii.
Prodej vstupenek ve Staré synagoze od 7. 10.
Vstupné 28 Kčděti do 140 cm zdarma
Věž katedrály sv. Bartoloměje, náměstí Republiky 10.00–18.00 prohlídky (poslední v 17.20), max. 30 osob ve skupině
Vstup 28 Kč/děti do 140 cm zdarma
Korandův sbor Českobratrské církve evangelické, Anglické nábřeží 13 10.00, 15.00 komentované prohlídky kostela a zrestaurovaných varhan
Vstupné zdarma
Divadlo J. K. Tyla
Velké divadlo, Smetanovy sady 16
Nové divadlo, Palackého náměstí 30
9.00–13.00 každou hodinu komentované prohlídky
Prodej vstupenek od 7. 10. od 9 hod. v pokladně předprodeje DJKT, Smetanovy sady 16, Plzeň.
Max. 25 osob ve skupině
Vstupné 28 Kč
Okružní jízdy historickými vozy 11.00–16.00 • trolejbus Škoda 9 Tr (nástup/výstup zastávka Muzeum)
• autobus ŠKODA 706 RTO (nástup/výstup zastávka Náměstí Republiky)
• tramvaj T1 (nástup/výstup zastávka U Zvonu)
Kapacita vozů omezena, více na www.pmdp.cz
Vstupné 28 Kč/děti do 6 let zdarma
DEPO2015, Presslova 14 10.00–18.00 DEPO Street Food Market – festival pouličního jídla Výstavy: Vladimír Kožíšek, Petr Jáchym
Vstupné zdarma
Sousedské procházky – Skrytá Plzeň, z.s. 10.00 – Plzeňský architektonický manuál (PAM): Architektura Roudné: Paměť míst (sraz na nároží ulic Na Roudné, Pod Všemi svatými a U Sv. Rocha)
10.00 – Jak jsem zachránila hřbitov (sraz před hlavním vchodem na Mikulášský hřbitov, Mikulášská 23)
Prodej vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz od 7. 10. od 9 hod. Více na www.skrytemesto.cz.
Vstupné 28 Kč
Techmania Science Center, U Planetária 1 10.00–18.00 zvýhodněné vstupné platí pro Science Center a 3D Planetárium
Nutná rezervace na projekci, předprodej od 7. 10. od 9 hod. v pokladně nebo na www.techmania.cz
Vstupné 28 Kč/děti do 3 let zdarma
VODÁRNA PLZEŇ, a. s. 9.28, 11.28, 13.28, 15.28 Exkurze do čistírny odpadních vod (sraz u vstupu v ul. Jateční 47),
Exkurze do úpravny vody na Homolce (sraz před hlavním vchodem sídla společnosti, Malostranská 2)
Rezervace časových vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz a výdej v Turistickém informačním centru od 7. 10. od 9 hod. Max. 28 osob ve skupině.
Vstupné zdarma
Plzeňská teplárenská, a. s. 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 exkurze do spalovny v Chotíkově (ZEVO Plzeň). Rezervace na www.zevoplzen.cz/infocentrum od 7. 10. od 9 hod. Sraz nejpozději 10 min. před začátkem exkurze na dolním parkovišti u vstupního turniketu do areálu. Max. 20 osob ve skupině.
Vstupné zdarma
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Pod Vinicemi 9
DinoPark, Nad ZOO 1
8.00–18.00
Vstupné 28 Kč/děti do 6 let zdarma
Luftova zahrada, Za Rybárnou, Plzeň-Doudlevce 10.00–16.00 prohlídky (značení z Tyršova mostu)
Vstup zdarma
Meditační zahrada, Na Kramlíku, Plzeň-Doudlevce 10.00–16.00 prohlídky (značení z Tyršova mostu)
28 Kč/děti do 140 cm zdarma
Rozhledna Chlum, Na Klínu, Plzeň-Doubravka 9.00–10.00 - sraz na konečné tramvaje č. 1 (Bolevec), trasy 13 a 15 km
10.00–17.00 - vstup na rozhlednu
28 Kč rodinné vstupné
Zimní stadion města Plzně, Štefánikovo náměstí 1a 10.00–11.00 volné bruslení (malá tréninková h)
Vstupné zdarma
Bazén Slovany, náměstí gen. Píky 42
Bazén Lochotín, Sokolovská 46
9.00–12.00 volné plavání
Vstupné 28 Kč/děti do 140 cm zdarma/1 hodina
Patton Memorial Pilsen, Pobřežní 10 (KD Peklo) 9.00–16.00
Vstupné 28 Kč/děti do 6 let zdarma
Západočeské muzeum, Kopeckého sady 2
Muzeum církevního umění Plzeňské diecéze, Františkánská 11
Muzeum loutek Plzeň, náměstí Republiky 23
10.00–18.00
Vstupné 28 Kč/děti do 3 let zdarma
Národopisné muzeum Plzeňska, náměstí Republiky 13 10.00–12.00, 12.30–18.00
Vstupné 28 Kč/děti do 3 let zdarma
Muzeum strašidel, náměstí Republiky 33 10.00–18.00
Vstupné 28 Kč/děti do 110 cm zdarma
Plzeňské historické podzemí, Veleslavínova 6 10.00–18.00 prohlídky každých 20 minut
Vstupné 28 Kč/děti do 6 let zdarma, zákaz vstupu dětí do 3 let
Pivovarské muzeum, Veleslavínova 6 10.00–18.00 prohlídky, prohlídky, výstava Pivovarské muzeum již 60 let!
Vstupné 28 Kč/děti do 6 let zdarma
Pivovar Gambrinus, U Prazdroje 7 10.00, 12.30, 15.00, 17.30 prohlídky

Prodej vstupenek na www.prazdrojvisit.cz. V tento den neplatí sleva 25 % na kombinované okruhy

Vstupné 28 Kč/děti do 6 let zdarma
Galerie města Plzně, náměstí Republiky 40 10.00–12.00, 12.30–18.00 prohlídky
Vstupné 28 Kč/děti do 6 let zdarma
Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy, Pražská 18 a výstavní síň „13“, Pražská 13 10.00–18.00
Vstupné 28 Kč/děti do 6 let zdarma
Moving Station, Koperníkova 56 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 – komentované prohlídky budovy
Více informací a aktuality na www.johancentrum.cz.
Vstupné 28 Kč/děti do 120 cm vstupné zdarma
Historická budova České spořitelny, Františkánská 15 10.00–17.00 každou půlhodinu zážitkové prohlídky s originálními scénkami. Po celý den pravé české hody
Rezervace na www.plzenskavstupenka.cz a výdej v Turistickém informačním centru od 7. 10. od 9 hod.
Vstupné zdarma
Krašovská Aktivity centrum Plzeň, Krašovská 30 Předprodej vybraných lekcí bude zahájen 7. 10., více na www.krasovska.cz.
Vstupné 28 Kč
BOHEMIA SEKT, s. r. o., Smetanova 220, Starý Plzenec 9.00–15.00 prohlídky každých 10 minut, vstupenky na místě
Vstupné 28 Kč/děti do 6 let zdarma
Hrad Radyně, Starý Plzenec 10.00–16.45 - prohlídky hradu
11.00, 14.00, 16.00 - komentované prohlídky
Rezervace na www.ic-radyne.cz. Max. 30 osob ve skupině.
Vstupné 28 Kč/děti do 6 let zdarma
Rotunda sv. Petra a Pavla ve Starém Plzenci 13.00–16.00 každou hodinu komentované prohlídky
Vstupné zdarma

Výstavy

Nezapomeňme, náměstí Republiky 28. 10.–30. 11 Výstava reflektující prostřednictvím příběhů důležité události 20. století. Vernisáž 28. 10. v 12 hod
Od pražského jara k sametové revoluci, mázhauz radnice 26. 10.–14. 11. Výstava prací předních českých fotografů z let 1968/69 a 1988/89.
Škodovy závody, Smetanovy sady 1. 10.–30. 10 Výstava k 180. výročí narození Emila Škody.

Shromáždění, průvod, ohňostroj

náměstí T. G. Masaryka 17.00 Slavnostní shromáždění k 101. výročí založení samostatného Československa
náměstí T. G. Masaryka 18.00 Průvod světel (trasa: Klatovská – Smetanovy sady – ul. B. Smetany – náměstí Republiky.
náměstí Republiky 18.30 Slavnostní ohňostroj.

Program oslav 28. října v PDF - 900 kB

Dopravní opatření

náměstí T. G. Masaryka

9.00 – 19.00 zákaz parkování v úseku ulic Petákova – Klatovská
16.30 – 18.30 (do odchodu průvodu) uzavírka náměstí od Petákovy ulice ke Klatovské třídě

Klatovská třída

od 17.00 omezení jednoho jízdního pruhu (podél náměstí T. G. Masaryka)
17.55 – 18.30 obousměrná úplná uzavírka Klatovské třídy – oba jízdní pásy v úseku od křižovatky s ulicemi U Trati x Borská po křižovatku Husova x Smetanovy sady
18.00 – 18.30 výluka TRAM linky č. 3 v úseku náměstí T. G. Masaryka – sady Pětatřicátníků (provoz bude pozastaven bez náhrady a obnoven po odchodu průvodu)

Uzavírky

17.55 – 19.00 (do odchodu průvodu) Americká třída v úseku Jugmannova – Klatovská
18.00 – 19.30 Jungmannova ulice – celá
18.00 – 19.30 Kopeckého sady v úseku mezi ulicemi Goethova – Františkánská
18.00 – 19.30 Františkánská ulice – celá

Smetanovy sady

18.00 – 19.30 oboustranné vyblokování parkovacích míst v úseku ulic Jungmannova – Klatovská

náměstí Republiky

16.00 – 19.30 zákaz parkování
18.00 – 19.30 (do odchodu průvodu) úplná uzavírka náměstí pro dopravu
- zákaz vjezdu bude platit ze všech příjezdových stran, pouze z Dominikánské ulice bude možné pravé odbočení do Solní
18.15 – 19.00 přerušení provozu MHD (týká se tramvajových linek 1, 2 a autobusových linek< 20, 33 a 40) - v těchto hodinách budou zcela uzavřeny příjezdy na náměstí Republiky ulicemi Prešovská, Františkánská, Dřevěná, Pražská a Dominikánská

Zákaz parkování 16.00 – 19.30

Prešovská ulice v úseku ulic Sedláčkova – náměstí Republiky
Pražská ulice v úseku ulic Perlová – náměstí Republiky
Dřevěná ulice – celá

Průvod světel: Klatovská třída – Smetanovy sady – B. Smetany – náměstí Republiky

Doporučujeme návštěvníkům, aby v maximální možné míře omezili příjezd osobním vozem do centra města a využívali linky MHD.

Více informací o změnách provozu MHD na www.pmdp.cz