× Smetanovské dny 27. 2. – 26. 3. 2020 Finále Plzeň 16. – 22. 4. 2020 Slavnosti svobody 1. - 6. 5. 2020 Historický víkend 5. - 7. 6. 2020 Folklorní festival 10. - 14. 6. 2020 Divadelní léto 27. 6. - 23. 7. 2020 Živá ulice 9. - 18. 8. 2020 Sportmanie Plzeň 15. - 23. 8. 2020 Divadlo 9. - 17. 9. 2020 Hrdinové Plzně 19. 9. 2020 Pilsner Fest 2. - 3. 10. 2020 Plzeňské oslavy vzniku republiky 28. 10. 2020 Archiv
☰ menu Tradiční akce města Plzně

Hrdinové Plzně

19. 9. 2020

V sobotu 7. 9. 2019 se v kreativní zóně DEPO2015 uskuteční akce Hrdinové Plzně, jde o nový formát Dne s Integrovaným záchranným systémem, který již tradičně pořádá Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení.

Cílem letošního ročníku je ve spolupráci s ostatními magistrátními odbory uspořádat divácky atraktivní akci s bohatým doprovodným programem, která je určená především rodinám s dětmi. Poutavou formou budou veřejnosti představeny všechny složky integrovaného záchranného systému.

Oproti minulým ročníkům se ten letošní uskuteční o víkendu, tak aby akce byla dostupná pro co nejširší veřejnost. Program budou mimo jiné tvořit statické i dynamické ukázky techniky, výcviku základních a ostatních složek integrovaného záchranného systému. K vidění budou i historické vozy a technika všech složek. Celým dnem provede dětské návštěvníky stezka úkolů, na jejímž konci se také mohou na chvíli stát Hrdiny Plzně.