Den architektury: Proměny jižního předměstí

Den architektury: Proměny jižního předměstí

2. 10. 2022, 10:00

Místo Korandova 2760/17
Adresa Korandova 2760/17
Kategorie Jiné akce

Architekt a historik architektury Petr Klíma provede po stavbách a místech ilustrujících proměny jednoho z tradičních městských předměstí mezi lety 1948 a 1989. Procházka přiblíží objekty, jež si uchovaly značnou část svých původních architektonických hodnot – například Centrální výrobnu jídel nebo hotel Škoda.