Epocha salonů: České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna (1870–1914)
Epocha salonů: České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna (1870–1914)
Epocha salonů: České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna (1870–1914)
Epocha salonů: České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna (1870–1914)
Epocha salonů: České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna (1870–1914)
Epocha salonů: České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna (1870–1914)
Epocha salonů: České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna (1870–1914)
Epocha salonů: České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna (1870–1914)
Epocha salonů: České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna (1870–1914)
Epocha salonů: České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna (1870–1914)

Epocha salonů: České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna (1870–1914)

28. 9. 2022 – 5. 3. 2023

Místo Výstavní síň Masné krámy
Adresa Pražská 18
Kategorie Výstavy
Vstupné 0–150 Kč
Web http://www.zpc-galerie.cz/cs…

Výstava Epocha salonů: České salonní umění a mezinárodní výtvarná scéna (1870–1914) představí české salonní umění v jeho evropské dimenzi, jak to mezi léty 1870–1914 bývalo běžnou praxí na tehdejších salonech.

Výstava a doprovodná publikace přiblíží dosud málo známý a nedostatečně reflektovaný fenomén českého salonního umění, které bylo prezentováno na pravidelných výročních výstavách Krasoumné jednoty v Praze. Po vzoru pařížských salonů seznamovaly publikum s děním na výtvarné scéně v encyklopedické šíři záběru, a to od historické a náboženské malby přes mravoličný a anekdotický žánr, zátiší a portrét až po krajinomalbu. Výstavní jury vybíraly díla nejen z českých zemí, ale hojně také z Evropy (Německo, Rakousko, Polsko, Belgie, Francie, Velká Británie a další), jež byla prezentována ve výstavních síních nejprve na Žofíně a od roku 1885 v Rudolfinu.

Tyto výstavy získávaly od počátku široký zájem publika, měly vliv na rozvoj domácí výtvarné kritiky a podporovaly obchod s uměním. Klíčová byla především vzájemná umělecká výměna mezi Prahou, Vídní, Mnichovem a Paříží. České publikum mělo možnost na výstavách sledovat umělecký vzestup řady významných českých autorů a to i těch, kteří dlouhodobě působili v zahraničí: Jaroslav Čermák, Václav Brožík, Julius Mařák, Antonín Chittussi, Vojtěch Hynais, František Ženíšek, Luděk Marold, Hanuš Schwaiger, Jakub Schikaneder, Max Švabinský, Josef Václav Myslbek, Alfons Mucha a mnozí další. Ze zahraničních autorů zde vystavovali například Jan Matejko, Ivan Ajvazovskij, Vasilij Vereščagin, Karl Theodor von Piloty, Hans Makart, Mihály Munkácsy, Félicien Rops, Franz von Stuck, Auguste Rodin, Fernand Khnopff, Vasilij Kandinskij, Odilon Redon, James Ensor a jiní. Výstava představí české salonní umění v jeho evropské dimenzi, jak to mezi léty 1870–1914 bývalo běžnou praxí na tehdejších salonech.