Průzkum komet kosmickými prostředky

Průzkum komet kosmickými prostředky

18. 1. 2023, 18:30

Místo Velký klub plzeňské radnice
Adresa nám. Republiky 1, Plzeň
Kategorie Přednášky
Vstupné 20 Kč

Komety patří mezi drobná, ale mimořádně zajímavá tělesa naší Sluneční soustavy. Je pravda, že zejména v minulosti se jich lidé obávali, neboť se domnívali, že přináší neštěstí a katastrofy v podobě válek, nemocí, hladomorů apod. Pro astronomy jsou však zajímavé nejen svým vzhledem a dynamikou, ale také tím, že přilétají po protáhlých eliptických drahách z okrajových partií Sluneční soustavy a jsou tak zřejmě tvořeny původním materiálem, ze kterého soustava vznikla. Je také otázkou, nakolik se komety podílely na vzniku pozemského života. Abychom se o nich dozvěděli co nejvíce, nestačí komety jen pozorovat teleskopy. Dnešní doba nám díky kosmonautice umožňuje tato tělesa zkoumat z blízké vzdálenosti, přistát na nich i odebrat vzorky materiálu. V přednášce se dozvíte nejen o kometách, ale i o některých kosmických programech, které byly zacíleny právě na tato kosmická tělesa.  

Přednáší: Lumír Honzík

Pořadatel: Hvězdárna v Rokycanech a Plzni, p.o.