Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy – cesta k moderní medicíně

Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy – cesta k moderní medicíně

1. – 27. 2. 2023

Místo Výstavní panely před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje
Adresa Smetanovy sady, Plzeň
Kategorie Výstavy
Vstupné Zdarma

V Plzni již 77 let působí lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Po desetiletích strávených v přidělených historických budovách, rozesetých v různých lokalitách města, vybudovala fakulta v letech 2012–2022 nový univerzitní kampus na Lochotíně, vedle fakultní nemocnice. Od akademického roku 2022/23 se již všichni medici učí právě zde. Součástí kampusu je i výzkumné Biomedicínské centrum se špičkovým zázemím pro vědecké týmy. Výstava na venkovních panelech ve Smetanových sadech, pořádaná ve spolupráci s městem Plzeň, představuje stručně historii fakulty, ale především moderní prostory kampusu a pestrý fakultní život.

Vernisáž výstavy 1. 2. od 16 hodin.