Pohledy do minulosti Plzeňského kraje: Historie
Pohledy do minulosti Plzeňského kraje: Historie
Pohledy do minulosti Plzeňského kraje: Historie
Pohledy do minulosti Plzeňského kraje: Historie

Pohledy do minulosti Plzeňského kraje: Historie

1. 1. 2016 – 1. 1. 2038

Místo Západočeské muzeum v Plzni (hlavní budova)
Adresa Kopeckého sady 2
Kategorie Výstavy
Vstupné 30–130 Kč
Web https://www.zcm.cz/pro…

Expozice seznamuje návštěvníky muzea s dějinami západních Čech od 10. do poloviny 19. století.

Pozornost je věnována především rozmanitosti hmotné kultury na pozadí historických událostí. Historický vývoj je představen na základě historických a uměleckých předmětů své doby s využitím archeologických nálezů z uvedeného období. Expozice je členěna do kapitol Stará Plzeň, středověká transformace, středověká vesnice, město v pozdním středověku, Plzeňsko ve válkách husitských a poděbradských, Jagellonská doba, renesance, třicetiletá válka, baroko, osvícenství a biedermeier, revoluce 1848. Závěr expozice tvoří část věnovaná mincovnímu kabinetu. Expozice je doplněna interaktivními dotykovými panely, které poskytují hlubší informace k historii západních Čech.